T: +31 (0)320 24 08 64
F: +31 (0)320 24 77 07

24 uurs storingsdienst
+31 (0)320 28 56 77

Automatisch een brand blussen in uw MCC Ruimte

Een MCC-ruimte is een complexe, technische omgeving. Een MCC-ruimte is het technische hart van een bedrijf, waar het grootste deel van elektronica van het bedrijf doorheen gaat.  Het is van groot belang dat de elektronica die zich in de MCC-ruimtes bevindt zo min mogelijk risico loopt op uitval. Een van de zaken die een risico vormen in een MCC-ruimte is brand. In een bedrijf is veel afhankelijk van een MCC-ruimte. Men loopt het risico dat er belangrijke bedrijfsprocessen stil komen te liggen door de schade die een brand kan veroorzaken. De economische verliezen die gepaard gaan bij een belangrijke technische storing, zoals een brand in de MCC-ruimte, kunnen fataal zijn. Om te voorkomen dat belangrijke processen van een organisatie door een brand in de MCC-ruimte uitvallen, kiest men vaak voor een automatisch blussysteem om dit risico in zijn geheel uit te sluiten.

 

BLussen met een automatisch blussysteem


Een goed ontworpen blussysteem zorgt ervoor dat uw elektronica en bedrijfscontinuïteit veilig zijn bij het uitbreken van een brand.

Het is van groot belang voor het blussen dat er een snelle detectie plaatsvindt. Hoe sneller een brand in de MCC-ruimte gedetecteerd wordt, hoe eerder het blussysteem in actie kan komen om de brand te blussen. Elke seconde is hierbij van groot belang om beschadiging van uw servers en andere waardevolle apparatuur te beperken. Om de reactietijd te verkorten adviseren wij veelal een aspiratiesysteem toe te passen bij een blussysteem in MCC-ruimtes. Deze aspiratiesystemen zuigen zelf actief lucht aan, waardoor eventueel aanwezige rook veel sneller gedetecteerd wordt.
Bij het Sapphire blussysteem dat door ANSUL wordt toegepast in MCC ruimtes wordt gebruik gemaakt van Novec1230. Deze blusstof heeft een grote bluskracht, minimaal effect op het milieu, grote flexibiliteit in toepassingen en de grootste veiligheidsmarge bij gebruik. Het blusmiddel gaat een sterk afkoelende reactie aan met het verbrandingsproces waardoor de brandketen wordt onderbroken, de brand koelt af en wordt razendsnel tot halt gebracht. Hiernaast is het blusmiddel niet schadelijk is voor de apparatuur in de MCC-ruimte, in tegenstelling tot andere blusmiddelen en blussystemen met poeder, aerosol, watermist of sprinkler.

Samengevat zijn de grootste voordelen van het INERGAS blussysteem:

  • Vertrouwen dat zowel bereikbare als onbereikbare gevaren worden geblust;
  • Het blussysteem werkt automatisch en is dus niet afhankelijk van ervaren personeel;
  • Korte reactietijd door het aspiratiesysteem;
  • Door het installeren van een blussysteem is uw serverruimte dag- en nacht beveiligd;
  • Het blussysteem heeft een zeer korte blustijd, blussen in de eerste kritische seconden kan grote schade voorkomen;
  • Flexibiliteit in het plaatsen van de cilinders die het blusgas bevatten;
  • Door de beperkte afmetingen van het blussysteem is het in elke (server)ruimte te installeren;
  • Regulier testen van en onderhoud aan het blussysteem geeft vertrouwen in een goede werking;
  • Na een blussing voldoet ventilatie voor opruimen blusstof;
  • Met de 24/7 uur servicedienst wordt snel assistentie ter plaatse, hervulling en heractivering van het blussysteem geboden.