ANSUL Solutions Gebruiksinstructie

 

 

Nader advies?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze producten en diensten neem dan contact met ons op.

T: +31 (0)320 24 08 64

24 uurs storingsdienst: +31 (0)320 28 56 77

Blussystemen:
E: specialhazards@ansul.nl

Brandmeldsystemen:
E: solutions@ansul.nl

Gebruiksinstructie

ANSUL Solutions Gebruiksinstructie

De instructie voor een blusgasinstallatie betreft de handelingen welke nodig zijn om de installatie te bedienen en veilig in en uit te schakelen indien dit noodzakelijk is. Deze instructie is duidelijk en overzichtelijk, zodat de installatie op de juiste manier door u kan worden bediend. Er is ook een handleiding voor de installatie beschikbaar is, waarin een veiligheidsblad is opgenomen met informatie over hoe om te gaan met blootstelling aan de blusstof die wordt gebruikt. Dit veiligheidsblad is bedoeld om te helpen bij het handelen van eventuele noodsituaties. Hierin wordt ook duidelijk verwezen welke gevaren er zijn voor mensen. Het is vanzelfsprekend dat uw werknemers op de hoogte moeten zijn van de aanwezigheid en de risico’s van de blusgasinstallatie.

Met behulp van een gebruikersinstructie instrueren wij uw medewerkers over hoe de installatie werkt en hoe deze te bedienen is, hoe te handelen bij alarmen en storingen en welke stappen na een blussing moeten worden ondernomen. Ook wordt aangegeven in welke situaties het systeem buitenwerking worden gesteld om onterechte blussing te voor komen. Deze instructie wordt gegeven door een opgeleid specialist van ANSUL Solutions.

Belangrijk voor uw organisatie is dat deze gebruikersinstructie periodiek wordt herhaalt.

Meer weten?

Wit u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.

T: +31 (0)320 24 08 64

24 uurs storingsdienst:
+31 (0)320 28 56 77

Blussystemen: E: specialhazards@ansul.nl

Brandmeldsystemen: E: solutions@ansul.nl

T: +31 (0)320 24 08 64

24 uurs storingsdienst:
+31 (0)320 28 56 77

Blussystemen:
E: specialhazards@ansul.nl

Brandmeldsystemen:
E: solutions@ansul.nl