ANSUL Solutions Automatische magazijnen
AS-RS, shuttle systeme
AS-RS, Kardex systeem
autostore AS-RS

Automatisch een brand blussen in uw automatische magazijn

De voordelen van het toepassen van blusgas in uw automatische magazijn:

 • Meer opslaghoogte;
 • Alleen leidingwerk aan het plafond, geen leidingwerk in de stellingen;
 • Geen nevenschade.
ANSUL Solutions Automatische magazijnen

Waarom kiezen voor een automatisch magazijn blussysteem?

Een automatisch magazijn is de spil van uw logistieke organisatie. Het is dus van groot belang dat het automatische magazijn zo min mogelijk risico loopt op uitval. Een van de zaken die een risico vormen in een automatisch magazijn is brand. De economische verliezen die gepaard gaan bij operationele uitval als gevolg van brand in het automatisch magazijn kunnen fataal zijn. 

Wanneer uw klanten niet bediend kunnen worden, is er een risico dat u deze klanten verliest. Om te voorkomen dat het gehele logistieke proces van uw organisatie door een brand in het automatisch magazijn uitvalt, kiest men vaak voor een snel reagerend automatisch magazijn blussysteem om dit risico uit te sluiten. Mocht er een brand ontstaan, en deze zal geblust worden met een eventuele sprinkler of watermistinstallatie is er alsnog sprake van grote nevenschade bij zowel de producten in uw automatisch magazijn, als aan het automatische magazijn zelf.

Na blussing geen nevenschade aan uw opgeslagen producten en aan uw magazijn

ANSUL Solutions adviseert een automatisch blussysteem op basis van inerte en/of CO2. Dit blusgassysteem blust zonder enig residu en is dus niet schadelijk voor producten en apparatuur. Dit in tegenstelling tot andere blusmiddelen en blussystemen met poeder, aerosol, watermist of sprinkler. Doordat er geen residu achterblijft na een blussing volstaat ventileren. Veelal kan binnen 24 uur de gebluste ruimte weer in gebruik genomen worden.

Een blusgasinstallatie is ontworpen een brand daadwerkelijk te blussen, daarom is opslag en type goederen van belang bij het ontwerpen van een installatie in elke situatie.

Waarom is een CO2 blusgassysteem voor u interessanter dan een sprinklerinstallatie?

Door een blusgassysteem toe te passen kan men meer hoogte gebruiken in het magazijn zonder extra
leidingwerk in het blussysteem toe te voegen. Bij een magazijnhoogte van 13 meter is uw winst tenminste 4% meer opslagcapaciteit. Ook kunnen er compactere stellingen gebruikt worden, wat de loze ruimte verkleint. Hiernaast biedt een blusgassysteem een lagere total cost of ownership vergeleken met sprinklersysteem tegen dezelfde investering. Onder andere door veel lagere onderhoudskosten. Doordat een blusgassysteem niet afhankelijk is van pompen om de blusstof te verspreiden, is er een fractie van de ruimte benodigd voor de
technische installaties. Deze ruimte kunt u dus gebruiken om producten op te slaan. Wanneer een blusgassysteem toegepast wordt, hoeft u geen rekening te houden met bluswater dat in bakken blijft staan, en er hoeft minder leidingwerk toegepast te worden. Dit betekent automatisch dat het gewicht dat door de
magazijnconstructie gedragen moet worden lager is, dat betekent dat u lichter en dus goedkoper kan bouwen.

Snelle detectie, snelle blussing

Een goed ontworpen blussysteem zorgt ervoor dat uw producten en het automatisch magazijn veilig zijn bij het uitbreken van een brand. Het is van groot belang voor het blussen dat er een snelle detectie plaatsvindt. Hoe sneller een brand in het automatische magazijn gedetecteerd wordt, hoe eerder het blussysteem in actie kan komen om de brand te blussen. Elke seconde is hierbij van groot belang om beschadiging van uw automatisch magazijn en uw producten te beperken. Om de reactietijd te verkorten, adviseren wij een aspiratiesysteem toe te passen bij een blussysteem in automatische magazijn. Deze aspiratiesystemen zuigen permanent actief lucht aan, waardoor eventueel aanwezige rook sneller gedetecteerd wordt dan traditionele rookmelders.

Samengevat zijn de grootste voordelen van een blusgassysteem:

 • Vertrouwen dat zowel bereikbare als onbereikbare gevaren worden geblust;
 • Het blussysteem werkt automatisch en is dus niet afhankelijk van ervaren personeel;
 • Korte reactietijd door het aspiratiesysteem;
 • Door het installeren van een blussysteem is uw automatische magazijn dag- en nacht beveiligd;
 • Het blussysteem heeft een zeer korte blustijd, blussen in de eerste kritische minuten kan grote schade voorkomen;
 • Flexibiliteit in het plaatsen van de cilinders of de tank die het blusgas bevat(ten);
 • Regulier testen van en onderhoud aan het blussysteem geeft vertrouwen in een goede werking;
 • Na een blussing voldoet ventilatie voor opruimen blusstof;
 • Met de 24/7 uur servicedienst wordt snel assistentie ter plaatse, hervulling en heractivering van het blussysteem geboden.

Normen en Certificeringen

Een blusgassysteem dat door ANSUL Solutions wordt gerealiseerd in automatische magazijnen is ontworpen op basis van normen van de NFPA, NEN, VDS of ISO. Een Inergas blussysteem wordt gerealiseerd conform de NEN 15004. ANSUL Solutions is een gecertificeerd blusgas-installateur conform CIBV 1233 en tevens ISO9001 gecertificeerd. Meer informatie over de normen die toegepast worden vindt u hier.

Ervaren partner

ANSUL Solutions is een ervaren onderneming op het gebied van het beveiligen van grote bedrijfspanden. Meer dan 50 magazijnen/opslag groter dan 25.000 kubieke meter, ook in veeleisende sectoren zoals PGS-ruimtes, zijn door ons voorzien van een compleet gecertificeerd blusgassysteem. Omdat wij ons bewust zijn, dat er gevaren zijn bij het toepassen van een  blusgassysteem worden er veel voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van medewerkers en gasten te kunnen garanderen. Denk hierbij aan CO2/O2 detectoren, waarschuwingssignalen en -borden, goede ontruimingstijd, een blokkeerinrichtingen (cut-off valve) en opleiding van de organisatie.

 ANSUL adviseert, engineert, realiseert en beheerd al uw systemen

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.