ANSUL Solutions Blussysteem Rotarex Automatische brandblusser

 

 

Nader advies?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze producten en diensten neem dan contact met ons op.

T: +31 (0)320 24 08 64

24 uurs storingsdienst: +31 (0)320 28 56 77

Schakelkast

Specifieke voordelen toepassen blusgas als blussysteem in uw schakelkasten:

 • Geen nevenschade;
 • Snelle detectie;
 • Lage onderhoudskosten.

Schakelkasten verzorgen de aansturing van delen van processen in uw bedrijf, vaak van losstaande technische installaties. Het is van groot belang dat de elektronica die zich in de schakelkasten bevindt zo min mogelijk risico loopt op uitval. Een van de zaken die een risico vormen in een schakelkast is brand. Men loopt het risico dat er belangrijke bedrijfsprocessen stil komen te liggen door de schade die een brand kan veroorzaken. De economische verliezen die gepaard gaan bij een belangrijke technische storing, zoals een brand in een schakelkast, kunnen fataal zijn. Om te voorkomen dat belangrijke processen van een organisatie door een brand in een schakelkast uitvallen, kiest men vaak voor een automatisch blussysteem om dit risico in zijn geheel uit te sluiten.

ANSUL Solutions Blussysteem Rotarex Automatische brandblusser

Blussen met een automatisch blussysteem

Een goed ontworpen blussysteem zorgt ervoor dat uw elektronica en bedrijfscontinuïteit veilig zijn bij het uitbreken van een brand.

Het is van groot belang voor het blussen dat er een snelle detectie plaatsvindt. Hoe sneller een brand in een schakelkast gedetecteerd wordt, hoe eerder het blussysteem in actie kan komen om de brand te blussen. Elke seconde is hierbij van groot belang om beschadiging van uw apparatuur te beperken. Om de reactietijd te verkorten adviseren wij veelal een rookmelder of een aspiratiesysteem toe te passen bij een blussysteem in schakelkasten.

Voor een eenvoudigere langzamere en goedkopere oplossing kan ook gekozen worden voor een zogeheten tube, die detecteert door middel van warmte. Bij 110 graden Celsius barst de tube en wordt de kast geblust. Hiermee wordt voorkomen dat de ontstane brand zich uitbreidt. De schade in de schakelkast waar de brand ontstaat, is dan niet te voorkomen.

Het blusmiddel (CO2) is niet schadelijk voor de apparatuur in een schakelkast, in tegenstelling tot andere blusmiddelen en blussystemen met poeder, aerosol, watermist of sprinkler.

Samengevat zijn de grootste voordelen van een CO2 blusgassysteem in schakelkasten

 • Vertrouwen dat zowel bereikbare als onbereikbare gevaren worden geblust;
 • Het blussysteem werkt automatisch en is dus niet afhankelijk van ervaren personeel;
 • Door het installeren van een blussysteem is uw schakelkastdag- en nacht beveiligd;
 • Het blussysteem heeft een zeer korte blustijd, blussen in de eerste kritische seconden kan grote schade voorkomen;
 • Flexibiliteit in het plaatsen van de cilinders die het blusgas bevatten;
 • Door de beperkte afmetingen van het blussysteem is het in elke  schakelkast te installeren;
 • Regulier testen van en onderhoud aan het blussysteem geeft vertrouwen in een goede werking;
 • Na een blussing voldoet ventilatie voor opruimen blusstof;
 • Met de 24/7 uur servicedienst wordt snel assistentie ter plaatse, hervulling en heractivering van het blussysteem geboden.

Ervaren partner

ANSUL Solutions is een ervaren onderneming op het gebied van het beveiligen van grote bedrijfspanden. Meer dan 100 schakelkasten, zijn door ons voorzien van een compleet blusgassysteem. Omdat wij ons bewust zijn, dat er gevaren zijn bij het toepassen van een blusgassysteem worden er veel voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van uw medewerkers en gasten te kunnen garanderen. Denk hierbij aan CO2 detectoren, waarschuwingssignalen en -borden, goede ontruimingstijd en opleiding van uw organisatie.

ANSUL adviseert, engineert, realiseert en beheert al uw blussystemen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.