ANSUL Solutions Blussysteem LPCO2
LPCO2
Magazijn beveiligd met Blusgas

LPCO2 Blussysteem (lage druk)

Specifieke eigenschappen LPCO2

 • Geen nevenschade tijdens en na blussing;
 • Afblaastijd 120 seconden;
 • Ontruimingstijd bij een ruimteblussing minimaal 60 seconden, waarbij 30 seconden elektronisch en 30 seconden pneumatisch (door middel van een luchthoorn);
 • Mogelijkheid tot opslag onder lage druk (20Bar) in een gekoelde tank, waardoor grotere volumes beveiligd kunnen worden. 
 • Sterke verlaging van temperatuur in de ruimte tijdens blussing;
 • Over- en onderdruk in de ruimte tijdens blussing;
 • Klasse III conform SVI publicatie (nadelige effecten bij korte verblijfsduur)
ANSUL Solutions Blussysteem LPCO2

LPCO2 Lage druk bulk blusgassysteem voor opslaghallen en automatische magazijnen

Speciaal voor toepassingen waar de ‘schone’ blusstof uit een blusgassysteem de voorkeur heeft maar waar een groot volume dient te worden beveiligd, biedt ANSUL Solutions het LPCO2 blussysteem. LPCO2 is de afkorting van Low Pressure CO2 en staat voor het gekoeld onder lage druk opslaan van het blusmiddel. Dit systeem wordt ook wel lagedruk, bulk, vloeistoffase of ‘Preferred’ genoemd. Door de grote beschikbaarheid en lage kosten van CO2, en de mogelijkheid om het gas gekoeld onder lage druk in tanks op te slaan, is een CO2 blussysteem ook bij uitstek geschikt om grote ruimtes (>1.500 m3) te blussen.

Toepassing

De toepassingen zijn onder te verdelen in ‘local application’ en ‘total flooding’. Typische local application toepassingen zijn drukpersen en vloeistof baden. Typische total flooding toepassingen van het LPCO2 systeem zijn: opslaghallen met brandbare vloeistoffen (PGS 15 ruimtes), vrieshuizen, automatische magazijnen en opslaghallen met organische stoffen zoals cacao.

Voor de toepassing van dit blussysteem worden eisen gesteld aan de te beveiligde ruimte of object. Hiervoor dient al in de verkennende fase van een project contact opgenomen te worden met ANSUL Solutions die hierbij vrijblijvend kan adviseren.

De economische toepassing van LPCO2 systemen start vanaf ongeveer 80 cilinders CO2 en wordt interessanter wanneer meerdere bluszones met dezelfde tank kunnen worden beveiligd. De maximale grootte opslagtank in het leveringsprogramma is 60 ton, waarmee bluscompartimenten van +/- 60.000 m3 kunnen worden beveiligd. Een blussysteem kan ook modulair worden opgebouwd uit meerdere tanks, waardoor we ruimtes boven de 60.000 m3 kan beveiligen.

De voordelen van het Ansul LPCO2 systeem zijn:

 • Schone bewezen blusstof;
 • Zeer grote hoeveelheid blusmiddel beschikbaar;
 • 3-dimensionale blussing met een eenvoudig distributienet;
 • Bluskracht geprojecteerd voor het gehele volume;
 • Alleen blussing wanneer dat nodig is;
 • Verlaging van het zuurstofpercentage tot vér onder 15%;
 • Snelle blussing (in 2 minuten afblaastijd);
 • Snelle en goedkope hervulling;
 • Gecertificeerde blusinstallatie volgens internationale en Nederlandse normen;
 • economische oplossing (bij geschikte toepassing).

Veiligheid

Omdat wij ons bewust zijn, dat er gevaren zijn bij het toepassen van een CO2 blussysteem, worden er veel voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van uw medewerkers en gasten te kunnen garanderen. Denk hierbij aan CO2 detectoren, waarschuwingssignalen en -borden, goede ontruimingstijd, een blokkeerinrichtingen opleiding van uw organisatie.

Goedkeuren

De tank, kleppen, nozzles, leiding verbindingen, ophangers en de ontwerpsoftware zijn voorzien van een FM certificaat. In Nederland wordt het geheel gecertificeerd volgens de CCV of CIBV-1233 regeling . ANSUL Solutions is een gecertificeerd blusgas ontwerp- en installatiebedrijf volgens deze regeling. Het systeem wordt conform specifieke normeringen gebouwd, te weten: NFPA 12, VdS 2093 of de ISO 6183. Meer informatie over deze normen vindt u hier.

Projectbegeleiding

ANSUL Solutions zorgt voor het gehele traject van advies, detail engineering, hydraulische berekeningen, levering, installatie, inbedrijfstelling en instructies. Tevens wordt geadviseerd aan alle betrokken partijen, worden ontruimingsprocedures voorzien en certificering geregeld.

Maatwerk

De beveiliging van belangrijke ruimtes en de toepassing van de verschillende blusstoffen zijn maatwerk, waarbij Ansul u graag wil adviseren. Voor meer informatie over de mogelijkheden, een vrijblijvend advies voor uw situatie of een prijsaanvraag kunt u contact opnemen ons.

Toepassingen:

Certificeringen

ANSUL Solutions is gecertificeerd conform CIBV 1233 voor het leveren en onderhouden van blusgasinstallaties. Alle installaties worden gerealiseerd volgens internationale normen zoals NEN, ISO, VdS of NFPA en kunnen worden opgeleverd met een installatie- en een inspectiecertificaat. 

Service & Onderhoud

Iedere technische installatie heeft regelmatig onderhoud nodig, zo ook blussystemen. Door regelmatig onderhoud blijft uw installatie in goede staat en worden storingen voorkomen. Tevens voldoet u met een onderhoudscontract aan de eisen die worden gesteld door verzekeraars, bevoegd gezag of eventueel andere eisende partijen. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een team van speciaal opgeleide en gecertificeerde monteurs, die alle kennis in huis hebben om uw installatie juist en conform normeringen en voorschriften te onderhouden. Het onderhoud aan uw blussysteem dient tenminste 1 keer per 12 maanden uitgevoerd te worden. Meer informatie over de manier waarop wij onderhoud uitvoeren is te vinden op de jaarlijks onderhoud pagina.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.