ANSUL Solutions Koel- & vrieshuizen

 

 

Nader advies?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze producten en diensten neem dan contact met ons op.

T: +31 (0)320 24 08 64

24 uurs storingsdienst: +31 (0)320 28 56 77

Blussysteem koel- & vrieshuizen - informatie voor verzekeraars

Specifieke voordelen van het toepassen van een CO2 of een Inergas blussyteem in Koel- en/of Vrieshuizen: 

  • Geen gebruik van water, dus geen kans op bevriezing en geen nevenschade;
  • Het systeem blust alleen wanneer nodig, operationeel energieverbruik nihil;
  • Het blussysteem heeft geen invloed op de aanwezigheidsduur van mensen in de ruimte en het openen van deuren. 
ANSUL Solutions Koel- & vrieshuizen

Koel- of vrieshuizen vertegenwoordigen een grote waarde, onder andere door de technische installaties die zich er bevinden om de ruimtes juist geconditioneerd te houden. Dit, samen met de waarde van de aanwezige goederen, betekent dat het schadebedrag bij brand erg hoog uit kan vallen. Wanneer er een CO2 blusgassysteem geïnstalleerd is in een koel- of vrieshuis, verlaagt het risico op brand met schade. Hiernaast is er ook geen schade na een blussing en blijft de stilstand van het productieproces tot een minimum beperkt. Na een blussing hoeft alleen geventileerd te worden.

Afhankelijk van de grootte van de ruimte adviseert ANSUL Solutions een CO2 of een Inergas blussysteem. Deze blussystemen blussen zonder enig residu en zijn dus niet schadelijk voor producten en apparatuur. Dit in tegenstelling tot andere blusmiddelen en blussystemen met poeder, aerosol, watermist of sprinkler. Doordat er geen residu achterblijft na een blussing volstaat ventileren. Veelal kan binnen 24 uur de gebluste ruimte weer in gebruik genomen worden.

Samengevat zijn de grootste voordelen van een blusgassysteem:

  • Lagere investering (CAPEX) en lagere operationele kosten (OPEX).
Door een blusgassysteem toe te passen kunnen uw klanten meer hoogte gebruiken in het magazijn zonder extra leidingwerk in het blussysteem toe te voegen. Bij een magazijnhoogte van 13 meter is de winst van uw klant tenminste 4% meer opslagcapaciteit. Ook kunnen er compactere stellingen gebruikt worden, wat de loze ruimte verkleint. Hiernaast biedt een blusgassysteem een lagere total cost of ownership vergeleken met sprinklersysteem tegen dezelfde investering. Onder andere door veel lagere onderhoudskosten. Doordat een blusgassysteem niet afhankelijk is van pompen om de blusstof te verspreiden, is er een fractie van de ruimte benodigd voor de technische installaties. 
 
Deze ruimte kunnen uw klanten dus worden gebruikt om producten op te slaan. Door het verschil in temperatuur van de koel- of vriesruimte en de aanliggende ruimtes is het zaak bedachtzaam te zijn op eventuele koudebruggen. ANSUL Solutions heeft ervaring opgedaan met aanleggen van blussystemen in deze ruimtes en is er in geslaagd de koudebruggen tot een minimum te beperken.

Snelle detectie, snelle blussing

Een goed ontworpen blussysteem zorgt ervoor dat producten en het koel- of vrieshuis veilig zijn bij het uitbreken van een brand. Het is van groot belang voor het blussen dat er een snelle detectie plaatsvindt. Hoe sneller een brand in het koel- of vrieshuis gedetecteerd wordt, hoe eerder het blussysteem in actie kan komen om de brand te blussen. Elke seconde is hierbij van groot belang om beschadiging van het koel- of vrieshuis en de producten te beperken. Om de reactietijd te verkorten, adviseren wij een aspiratiesysteem toe te passen bij een blussysteem in koel – of vrieshuizen. Deze aspiratiesystemen zuigen permanent actief lucht aan, waardoor eventueel aanwezige rook sneller gedetecteerd wordt dan traditionele rookmelders.

Normen en Certificeringen

Een CO2 blussysteem dat door ANSUL Solutions wordt gerealiseerd in koel- of vrieshuizen is ontworpen op basis van normen van de NFPA, VDS of ISO. Een Inergas blussysteem wordt gerealiseerd conform de NEN 15004. ANSUL Solutions is een gecertificeerd blusgas-installateur conform CIBV en tevens de ISO9001 gecertificeerd.

Ervaren partner voor uw klanten

Tijdens de diverse projectfases kunnen er meerdere belanghebbende naast u, als Verzekeraar, opdrachtgever zijn. Wij kunnen u helpen deze belangen te herkennen en hen of uw klant mee te nemen in het project. ANSUL Solutions is een ervaren onderneming op het gebied van het beveiligen van grote bedrijfspanden. Meer dan 50 magazijnen/opslagen groter dan 25.000 kubieke meter, ook in veeleisende sectoren zoals PGS-ruimtes, zijn door ons voorzien van een compleet gecertificeerd blusgassysteem. Omdat wij ons bewust zijn, dat er gevaren zijn bij het toepassen van een CO2 blussysteem, worden er veel voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van het medewerkers en gasten te kunnen garanderen. Denk hierbij aan CO2/Odetectoren, waarschuwingssignalen en -borden, goede ontruimingstijd, een blokkeerinrichting (cut-off valve) en opleiding van de organisatie.

ANSUL adviseert, engineert, realiseert en beheert alle blussystemen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.