ANSUL Solutions Koel- & vrieshuizen

 

 

Nader advies?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze producten en diensten neem dan contact met ons op.

T: +31 (0)320 24 08 64

24 uurs storingsdienst: +31 (0)320 28 56 77

Blussysteem koel- & vrieshuizen - informatie voor gebruikers

Specifieke voordelen van het toepassen van een CO2 of een Inergas blussyteem in Koel- en/of Vrieshuizen:

  • Geen gebruik van water, dus geen kans op bevriezing en geen nevenschade aan product en verpakking;
  • Het systeem blust alleen wanneer nodig, operationeel energieverbruik nihil;
  • Het blussysteem heeft geen invloed op de aanwezigheidsduur van mensen in de ruimte en het openen van deuren. 
ANSUL Solutions Koel- & vrieshuizen

Het blussysteem heeft geen invloed op de aanwezigheidsduur van mensen in de ruimte en het openen van deuren. In een koel- of vrieshuis worden goederen geconditioneerd opgeslagen. Wanneer deze conditie wegvalt, is er een grote kans op bederf van de opgeslagen goederen. Het is dus van groot belang dat uw koel- of vrieshuis zo min mogelijk risico loopt op uitval. Een van de zaken die een risico vormen in een koel- of vrieshuis is brand. De economische verliezen die gepaard gaan bij operationele uitval als gevolg van brand in het koel- of vrieshuis kunnen fataal zijn. Wanneer uw klanten niet bediend kunnen worden, is er een risico dat u deze klanten verliest. Om te voorkomen dat het gehele logistieke proces van uw organisatie door een brand in het koel- of vrieshuis uitvalt, kiest men vaak voor een snel reagerend automatisch blussysteem om dit risico uit te sluiten. Mocht er een brand ontstaan, en deze geblust zou worden door een eventuele sprinkler of watermistinstallatie is er alsnog sprake van nevenschade bij zowel de producten in uw koel- of vrieshuis, als aan uw gebouw zelf.

Afhankelijk van de grootte van de ruimte adviseert ANSUL Solutions een CO2 of een Inergas blusgassysteem. Deze blusgassystemen blussen zonder enig residu en zijn dus niet schadelijk voor producten en apparatuur. Dit in tegenstelling tot andere blusmiddelen en blussystemen met poeder, aerosol, watermist of sprinkler. Doordat er geen residu achterblijft na een blussing volstaat ventileren. Veelal kan binnen 24 uur de gebluste ruimte weer in gebruik genomen worden.

Samengevat zijn de grootste voordelen van een blusgassysteem:

  • Lagere investering (CAPEX) en lagere operationele kosten (OPEX).
Door een blusgassysteem toe te passen kunt u meer hoogte gebruiken in uw magazijn zonder extra leidingwerk in het blussysteem toe te voegen. Bij een magazijnhoogte van 13 meter is de winst tenminste 4% meer opslagcapaciteit. Ook kunnen er compactere stellingen gebruikt worden, wat de loze ruimte verkleint. Hiernaast biedt een blusgassysteem u een lagere total cost of ownership vergeleken met sprinklersysteem tegen dezelfde investering. Onder andere door veel lagere onderhoudskosten. Doordat een blusgassysteem niet afhankelijk is van pompen om de blusstof te verspreiden, is er ook een fractie van de ruimte benodigd voor de technische installaties. 
 
Deze ruimte kan dus worden gebruikt om producten op te slaan. Door het verschil in temperatuur van de koel- of vriesruimte en de aanliggende ruimtes is het zaak bedachtzaam te zijn op eventuele koudebruggen. ANSUL Solutions heeft ervaring opgedaan met aanleggen van blusgassystemen in deze ruimtes en is er in geslaagd de koudebruggen tot een minimum te beperken. 
 
Door het lagere totale leidinggewicht kan er lichter gebouwd worden, ook is er geen bluswateropvang benodigd. 

Snelle detectie, snelle blussing

Een goed ontworpen blussysteem zorgt ervoor dat uw producten en uw koel- of vrieshuis veilig zijn bij het uitbreken van een brand. Het is van groot belang voor het blussen dat er een snelle detectie plaatsvindt. Hoe sneller een brand in het koel- of vrieshuis gedetecteerd wordt, hoe eerder het blussysteem in actie kan komen om de brand te blussen. Elke seconde is hierbij van groot belang om beschadiging van uw koel- of vrieshuis en uw producten te beperken. Om de reactietijd te verkorten, adviseren wij een aspiratiesysteem toe te passen bij een blussysteem in koel – of vrieshuizen. Deze aspiratiesystemen zuigen permanent actief lucht aan, waardoor eventueel aanwezige rook sneller gedetecteerd wordt dan traditionele rookmelders.

Normen en Certificeringen

Een CO2 blussysteem dat door ANSUL Solutions wordt gerealiseerd in koel- of vrieshuizen is ontworpen op basis van normen van de NFPA, VDS of ISO. Een Inergas blussysteem wordt gerealiseerd conform de NEN 15004. ANSUL Solutions is een gecertificeerd blusgas-installateur conform CIBV en tevens de ISO9001 gecertificeerd.

Ervaren partner voor uw klanten

Tijdens de diverse projectfases kunnen er meerdere belanghebbende naast u, opdrachtgever zijn. Wij kunnen u helpen deze belangen te herkennen en hen mee te nemen in het project. ANSUL Solutions is een ervaren onderneming op het gebied van het beveiligen van grote bedrijfspanden. Meer dan 50 magazijnen/opslagen groter dan 25.000 kubieke meter, ook in veeleisende sectoren zoals PGS-ruimtes, zijn door ons voorzien van een compleet gecertificeerd blusgassysteem. Omdat wij ons bewust zijn, dat er gevaren zijn bij het toepassen van een blusgassysteem, worden er veel voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van medewerkers en gasten te kunnen garanderen. Denk hierbij aan CO2 /O2 detectoren, waarschuwingssignalen en -borden, goede ontruimingstijd, een blokkeerinrichting (cut-off valve) en opleiding van uw organisatie.

ANSUL adviseert, engineert, realiseert en beheert alle blussystemen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.