ANSUL Solutions MER-ruimte

 

 

Nader advies?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze producten en diensten neem dan contact met ons op.

T: +31 (0)320 24 08 64

24 uurs storingsdienst: +31 (0)320 28 56 77

Automatisch een brand blussen in uw MER-ruimte

Specifieke voordelen toepassen blusgas als blussysteem in een MER Ruimte:

 • Geen nevenschade;
 • Snelle detectie;
 • Geen verstoring van operationele proces;
 • Lage onderhoudskosten.
ANSUL Solutions MER-ruimte

Een MER-ruimte is een complexe, technische omgeving. Een MER-ruimte is het technische hart van een bedrijf, waar het grootste deel van elektronica van het bedrijf doorheen gaat.  Het is van groot belang dat de elektronica die zich in het MER-ruimtes bevindt zo min mogelijk risico loopt op uitval. Een van de zaken die een risico vormen in een MER-ruimte is brand. In een bedrijf is veel afhankelijk van een MER-ruimte. Men loopt het risico dat er belangrijke bedrijfsprocessen stil komen te liggen door de schade die een brand kan veroorzaken. De economische verliezen die gepaard gaan bij een belangrijke technische storing, zoals een brand in het MER-ruimte, kunnen fataal zijn. Om te voorkomen dat belangrijke processen van een organisatie door een brand in het MER-ruimte uitvallen, kiest men vaak voor een automatisch blussysteem om dit risico in zijn geheel uit te sluiten.

Blussen met een automatisch blussysteem

Een goed ontworpen blussysteem zorgt ervoor dat uw elektronica en bedrijfscontinuïteit veilig zijn bij een goed ontworpen blussysteem zorgt ervoor dat uw servers en de gegevens van uw klanten veilig zijn bij het uitbreken van een brand. Het is van groot belang voor het blussen dat er een snelle detectie plaatsvindt. Hoe sneller een brand in het MER-ruimte gedetecteerd wordt, hoe eerder het blussysteem in actie kan komen om de brand te blussen. Elke seconde is hierbij van groot belang om beschadiging van uw servers en andere waardevolle apparatuur te beperken. Om de reactietijd te verkorten adviseren wij veelal een aspiratiesysteem toe te passen bij een blussysteem in MER-ruimtes. Deze aspiratiesystemen zuigen zelf actief lucht aan, waardoor eventueel aanwezige rook (als gevolg van een beginnende brand) snel gedetecteerd wordt.

Bij een Inergas of Sapphire blussysteem, dat door ANSUL wordt toegepast in MER-ruimtes, wordt gebruik gemaakt van IG55/IG541 (inerte gassen argon en stikstof) of Novec1230. Deze blusstoffen hebben een grote bluskracht, minimaal effect op het milieu, grote flexibiliteit in toepassingen en de grootste veiligheidsmarge voor aanwezigheid van mensen bij gebruik.

Novec1230: Het blusmiddel gaat een sterk afkoelende reactie aan met het verbrandingsproces waardoor de brandketen wordt onderbroken, de brand koelt af en wordt razendsnel geblust.

Inergas: Het blusmiddel verlaagt het zuurstofpercentage in de ruimte naar ongeveer 12% waardoor de brand dooft.

Deze blusmiddelen zijn niet schadelijk voor de apparatuur in de MER-ruimte, in tegenstelling tot andere blusmiddelen en blussystemen met poeder, aerosol, watermist of water/schuim.

Samengevat zijn de grootste voordelen van een inergas blussysteem:

 • Vertrouwen dat zowel bereikbare als onbereikbare gevaren worden geblust;
 • Het blussysteem werkt automatisch en is dus niet afhankelijk van ervaren personeel;
 • Korte reactietijd door het aspiratiesysteem;
 • Door het installeren van een blussysteem is uw MER-ruimte dag- en nacht beveiligd;
 • Het blussysteem heeft een zeer korte blustijd, blussen in de eerste kritische seconden kan grote schade voorkomen;
 • Flexibiliteit in het plaatsen van de cilinders die het blusgas bevatten;
 • Door de beperkte afmetingen van het blussysteem is het in elke MER-ruimte te installeren;
 • Regulier testen van en onderhoud aan het blussysteem geeft vertrouwen in een goede werking;
 • Na een blussing voldoet ventilatie voor opruimen blusstof;
 • Met de 24/7 uur servicedienst wordt snel assistentie ter plaatse, hervulling en heractivering van het blussysteem geboden.

Ervaren partner

ANSUL Solutions is een ervaren onderneming op het gebied van het beveiligen van bedrijfspanden, bedrijfsruimtes en MER-ruimtes. ANSUL Solutions is een ervaren onderneming op het gebied van het beveiligen van bedrijfspanden, bedrijfsruimtes en datacenters.  Meer dan 50 datacenter, serverruimte en MCC-ruimtes zijn door ons beveiligd met blusgassystemen. ANSUL Solutions is een gecertificeerd blusgas-installateur conform CIBV en tevens ISO9001 gecertificeerd. Meer informatie over de normen die toegepast worden vindt u hier.       

Omdat wij ons bewust zijn, dat er gevaren zijn bij het toepassen van blusgassysteem, worden er veel voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van uw medewerkers en gasten te kunnen garanderen. Denk hierbij aan waarschuwingssignalen en -borden, goede ontruimingstijd en opleiding van uw organisatie.

ANSUL adviseert, engineert, realiseert en beheert al uw blussystemen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten neem dan contact met ons op.