ANSUL Solutions Blussysteem Rotarex Automatische brandblusser
Schakelkast project 3
ANSUL Solutions CNC Machine

Automatische brandblusser

ANSUL Solutions Blussysteem Rotarex Automatische brandblusser

Onze automatische brandblussers voorzien u van 24/7 detectie en blussing en zijn Europees gecertificeerde producten. ANSUL Solutions verzorgt zowel de levering , installatie en het onderhoud op uw automatische blusser waardoor continuïteit gewaarborgd is op uw brandbeveiligingsinstallatie.

Door middel van effectieve hitte en/of rook detectie en brandbestrijding direct op de bron, wordt uitval in uw productieproces tot een minimum beperkt. Door het gebruik van CO2 als blusmiddel maakt dit het een perfecte aanvulling op de al aanwezige brandbestrijdingssystemen en of preventie. Hierbij kunt u denken aan een machine/object en of schakelkast welke nu opgesteld staan in een gebied met alleen brandmeld- en of een sprinklerinstallatie.

Kies onderstaand uw toepassing en kijk wat de toegevoegde waarde voor uw bedrijf is.

Toepassingen:

Certificeringen

ANSUL Solutions is gecertificeerd conform CIBV 1233 voor het leveren en onderhouden van blusgasinstallaties. Alle installaties worden gerealiseerd volgens internationale normen zoals NEN, ISO, VdS of NFPA en kunnen worden opgeleverd met een installatie- en een inspectiecertificaat. 

Service & Onderhoud

Iedere technische installatie heeft regelmatig onderhoud nodig, zo ook blussystemen. Door regelmatig onderhoud blijft uw installatie in goede staat en worden storingen voorkomen. Tevens voldoet u met een onderhoudscontract aan de eisen die worden gesteld door verzekeraars, bevoegd gezag of eventueel andere eisende partijen. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een team van speciaal opgeleide en gecertificeerde monteurs, die alle kennis in huis hebben om uw installatie juist en conform normeringen en voorschriften te onderhouden. Het onderhoud aan uw blussysteem dient tenminste 1 keer per 12 maanden uitgevoerd te worden. Meer informatie over de manier waarop wij onderhoud uitvoeren is te vinden op de jaarlijks onderhoud pagina.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.