ANSUL Solutions Doorfantest

 

 

Nader advies?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze producten en diensten neem dan contact met ons op.

T: +31 (0)320 24 08 64

24 uurs storingsdienst: +31 (0)320 28 56 77

Blussystemen:
E: specialhazards@ansul.nl

Brandmeldsystemen:
E: solutions@ansul.nl

Doorfantest

ANSUL Solutions Doorfantest

Standtijdbepaling

 

In een ruimte waar blusgassysteem een integraal onderdeel is van de bescherming, is voldoende
luchtdichtheid een vereiste. Wanneer er een te grote bouwkundige lekkage aanwezig is (bijvoorbeeld kieren van deur/raamopening, kieren in de bouwconstructie, ventilatie) , blijft het blusgas niet voldoende lang in de ruimte waardoor de beoogde blusstandtijd niet meer gegarandeerd is. De luchtlekkage van de ruimte wordt vastgelegd door middel van een doorfantest. Met de uitkomst van deze meting kan met het rekenwerk, welke in de normering beschreven wordt, de standtijd van de ruimte bepaald worden.

Bij een doorfantest (op basis van EN15004-1 of NFPA 2001) wordt de te blussen ruimte door middel van een ventilator in de deuropening op een kleine overdruk gebracht. Dan wordt gemeten hoeveel lucht er in de ruimte lekt binnen een bepaalde tijdsbestek. Door middel van rook kunnen de lekkages inzichtelijk worden gemaakt. De meetwaarden van de doorfantest worden in een computerprogramma ingevoerd, waarbij meestal van het worst case scenario wordt uitgegaan (50 procent van de lekkages zijn boven in de ruimte aanwezig, en de andere 50 procent van de lekkages zijn onder in de ruimte aanwezig). Op basis hiervan berekent de computer de standtijd van de ruimte.

De vereiste standtijd van het blusgas dat in datacenters en computerruimten is vastgesteld op minimaal 10 minuten. Dit is de periode die voorgeschreven is door de NFPA (2001) ISO14520-1:2000.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.

T: +31 (0)320 24 08 64

24 uurs storingsdienst:
+31 (0)320 28 56 77

Blussystemen: E: specialhazards@ansul.nl

Brandmeldsystemen: E: solutions@ansul.nl

T: +31 (0)320 24 08 64

24 uurs storingsdienst:
+31 (0)320 28 56 77

Blussystemen:
E: specialhazards@ansul.nl

Brandmeldsystemen:
E: solutions@ansul.nl