ANSUL Solutions Brandmeldinstallaties
Brandmeldcentrale, installatie
Brandmeldinstallatie

Brandmeldinstallaties

Specifieke eigenschappen brandmeldinstallaties:

  • Constante detectie van (een beginnende) brand, ook in onbemande ruimtes;
  • Directe alarmering en ontruiming bij een eventuele brand;
  • Doormelding naar alarmcentrale en/of brandweer.
ANSUL Solutions Brandmeldinstallaties

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties zijn ontworpen om ons te waarschuwen bij een beginnende brand, zodat men het pand tijdig kan verlaten.

De keuze van het brandalarmsysteem hangt af van de structuur van het gebouw, het doel en het gebruik ervan en de geldende wetgeving. Zo zijn er voor bijvoorbeeld kantoren, gevarengoedopslag, koelvrieshuizen, datacenter of fabrieken verschillende eisen, en dus ook verschillende systemen. Het is dus van belang dat er een weloverwogen keuze wordt gemaakt. De specifieke eisen aan de brandmeldinstallatie worden vastgelegd in een zogeheten Programma van Eisen (PvE). Deze wordt voorgelegd aan de betrokken partijen, zodat er een algehele overeenstemming is waar de BMI aan moet voldoen.

Onderdelen van de brandmeldinstallaties

Een brandmeldinstallatie bestaat uit verschillende onderdelen. Melders, die de brand detecteren. Dit kunnen optische melders zijn die bij een beginnende brand reageren, maar ook thermische melders die op warmte reageren. Ook zijn er handmelders, waarbij men zelf de melder in kan drukken op het moment dat er zich een brand voordoet. Verder zijn er nog een aantal speciale vormen van detectie, zoals bijvoorbeeld aspiratie en vlammenmelder, ook wel beams genoemd.

OAI – ontruimingsinstallatie

Wat de detectiemethode ook is, als er een brand gedetecteerd wordt, zullen er optische en akoestische signalen in werking treden om mensen in het gebouw te waarschuwen dat er brand kan zijn en om te evacueren. Dit noemt men ook wel de ontruimingsinstallatie (OAI). Het alarmeren gebeurd door middel van zogeheten slow whoops en flitslichten. Iedere melder beschikt over een indicator die oplicht wanneer de melder in alarm komt. Wanneer deze niet zichtbaar is vanuit de algemene looproute, wordt er een nevenindicator geplaatst bij de ingang van de ruimte.

Regels voor brandmeldinstallaties

Er zijn bepaalde regels verbonden aan het ontwerpen en installeren van een brandmeldinstallatie. De NEN 2535 schrijft voor aan welke regels een brandmeldinstallatie moet voldoen.

Een brandmeldinstallatie kan ook diverse sturingen verzorgen bij brand. Zo kunnen er deuren open en/of dicht gestuurd worden, kan de lift naar beneden gestuurd worden, luchtbehandelingsinstallatie in -of uitgeschakeld worden.

De brandmeldinstallatie kan ook een doormelding genereren richting een zogeheten Particuliere Alarm Centrale (PAC) of Regionale Alarm Centrale (RAC).

Toepassingen:

Certificeringen

ANSUL solutions BV is conform de CCV schema gecertificeerd voor BMI leveren en onderhoud. Systemen worden conform de geldende normen ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden. Alle installaties worden gerealiseerd volgens internationale en Nederlandse normen die welke geldig zijn voor brandmeldinstallaties.

Service & Onderhoud

Iedere technische installatie heeft regelmatig onderhoud nodig, zo ook brandmeldinstallaties. Door regelmatig onderhoud blijft uw installatie in goede staat en worden storingen voorkomen. Tevens voldoet u met een onderhoudscontract aan de eisen die worden gesteld door verzekeraars, bevoegd gezag of eventueel andere eisende partijen. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een team van speciaal opgeleide en gecertificeerde monteurs, die alle kennis in huis hebben om uw installatie juist en conform normeringen en voorschriften te onderhouden. Het onderhoud aan uw BMI dient tenminste 1 keer per 12 maanden uitgevoerd te worden. Meer informatie over de manier waarop wij onderhoud uitvoeren is te vinden op de jaarlijks onderhoud pagina.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.