ANSUL Solutions Lab- en zuurkasten

 

 

Nader advies?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze producten en diensten neem dan contact met ons op.

T: +31 (0)320 24 08 64

24 uurs storingsdienst: +31 (0)320 28 56 77

Laboratorium- en zuurkasten

Waar op te letten bij beveiligen Laboratorium- en zuurkasten:

  • Type blusgas
  • Geluidsdruk
  • Tijdspad blussing
ANSUL Solutions Lab- en zuurkasten

Uw laboratorium- of zuurkast is een belangrijke schakel in uw bedrijfsproces!

Specifieke voordelen van het toepassen van een blusgassysteem in laboratoriumkast en/of zuurkast:

laboratoriumkast en/of zuurkast:
– Geen nevenschade;
– Veilig voor mensen tijdens blussing
– Snelle detectie;
– Lage onderhoudskosten.

Laboratoria- en zuurkasten zijn van groot belang voor het bedrijfsproces van u en voor uw klanten. Een laboratorium is een dynamische omgeving waarin foutmarges klein zijn. Ondanks deskundigheid van aanwezig personeel zit een ongeluk in een klein hoekje, die desastreuze gevolgen kan hebben. Door het gebruik van open vuur, andere hittebronnen en reacties die warmte creëren, is de kans op brand hier mee ook aanwezig. Blussen met water kan bijdragen aan de brand omdat sommige stoffen zich niet mengen met water en de brand zich hierdoor verspreidt. Een automatisch blussysteem in uw kasten kan hiervoor de oplossing bieden.
BLUSSEN MET EEN AUTOMATISCH BLUSSYSTEEM

Een goed ontworpen blussysteem zorgt ervoor dat uw processen en bedrijfscontinuïteit veilig zijn bij het uitbreken van een (beginnende) brand.
Het is van groot belang voor het blussen dat er een snelle detectie plaatsvindt. Hoe sneller een brand in een laboratoriumkast gedetecteerd wordt, hoe eerder het blussysteem in actie kan komen om de brand te blussen. Elke seconde is hierbij van groot belang om beschadiging van uw apparatuur te beperken. Om de reactietijd te verkorten adviseren wij veelal een rookmelders of hitte detectie toe te passen bij een blussysteem.

Voor een eenvoudigere langzamere oplossing kan ook gekozen worden voor een zogeheten tube, die detecteer door middel van warmte. Bij 110 graden celsius barst de tube en wordt de kast geblust.

Hiernaast is het blusmiddel niet schadelijk is voor de apparatuur in een labkast, in tegenstelling tot andere blusmiddelen en blussystemen met poeder, aerosol.

SAMENGEVAT ZIJN DE GROOTSTE VOORDELEN VAN EEN BLUSGASSYSTEEM:

– Vertrouwen dat zowel bereikbare als onbereikbare gevaren worden geblust;
– Het blussysteem werkt automatisch en is dus niet afhankelijk van ervaren personeel;
– Door het installeren van een blussysteem is uw laboratoriumkast/zuurkast dag- en nacht beveiligd;
– Het blussysteem heeft een zeer korte blustijd, blussen in de eerste kritische seconden kan grote schade voorkomen;
– Flexibiliteit in het plaatsen van de cilinders die het blusgas bevatten;
– Door de beperkte afmetingen van het blussysteem is het bij elke kast te installeren;
– Regulier testen van en onderhoud aan het blussysteem geeft vertrouwen in een goede werking;
– Na een blussing voldoet ventilatie voor opruimen blusstof;
– Met de 24/7 uur servicedienst wordt snel assistentie ter plaatse, hervulling en heractivering van het blussysteem geboden.

Normen en Certificeringen

Een blussysteem dat door ANSUL Solutions wordt gerealiseerd in laboratoria is ontworpen op basis van de NEN-15004. ANSUL Solutions is een gecertificeerd blusgasinstallateur conform CIBV en tevens ISO9001 gecertificeerd.

Ervaren partner voor uw klanten

Tijdens de diverse projectfases kunnen er meerdere belanghebbende naast u, opdrachtgever zijn. Wij kunnen u helpen deze belangen te herkennen en hen mee te nemen in het project. ANSUL Solutions is een ervaren onderneming op het gebied van het beveiligen van specifieke bedrijfspanden. Omdat wij ons bewust zijn, dat er gevaren zijn bij het toepassen van een blussysteem, worden er veel voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van uw medewerkers en gasten te kunnen garanderen. Denk hierbij aan waarschuwingssignalen en -borden, goede ontruimingstijd, een blokkeerinrichting en opleiding van uw organisatie.

ANSUL adviseert, engineert, realiseert en beheert alle systemen. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.