Toepassingen & Projecten

ANSUL Solutions verzorgt voor u de complete realisatie van een blusgassysteem of brandmeldinstallatie. Van inventarisatie van ideeën tot service en onderhoud na de oplevering. Wij hebben ervaring met projectrealisatie van blusgassystemen en brandmeldinstallaties in diverse toepassingen en in diverse applicaties.

Project realisatie

Tijdens de diverse projectfases kunnen er meerdere “belanghebbenden” (stakeholders) naast u als opdrachtgever zijn. Elke stakeholder heeft haar/zijn eigen belangenafweging, wij kunnen u helpen deze belangen te herkennen en hen mee te nemen in het project.

Schematisch weergegeven, kan ANSUL Solutions de onderstaande fases van uw project verzorgen, rekening houdend met de diverse stakeholders:

Blusgas, brandmeldinstallatie, projectfase
*) UPD: UitgangsPunten Document. PvE: Programma van Eisen
**) Onderhoud en Service (incl. 7/24 dienst)

Inventarisatie: Samen met u wordt gekeken welke blus- en/ of brandveiligheidssysteem opties er zijn binnen de door u gestelde wensen en eisen ten aanzien van een gebouw, een ruimte of een applicatie.

Advies: Als de inventarisatie van de opties heeft plaatsgevonden, kan ANSUL Solutions u adviseren over diverse oplossingsrichtingen en de verschillende brandblussystemen.

UPD en PvE: Bij het UitgangsPunten Document (UPD) en het Programma van Eisen (PvE) kan ANSUL Solutions u adviseren (met partijen die dit voor u kunnen realiseren), ondersteunen (indien u dit zelf uitvoert) of voor u verzorgen.

Vergunningen: ANSUL Solutions kan u ondersteunen bij het aanvragen van de vergunningen en de overleggen met het bevoegd gezag.

Engineering: Op basis van het UPD en het PvE wordt de engineering van het blusgassysteem (dit is vaak inclusief het branddetectie systeem) gemaakt. Hierbij wordt nauw afgestemd met u, met de bouwer en/of de architect i.v.m. diverse technische details en uitgangspunten.

Realisatie: ANSUL Solutions verzorgt de complete realisatie van uw blusgassysteem. Leidingwerk, bekabeling, veiligheidscomponenten, tekenwerk, documentatie etc. Maar ook ondersteuning tijdens projectdirectie- en bouwoverleg bijeenkomsten.

Certificering: Na oplevering van het systeem kan ANSUL Solutions de certificering voor u coördineren / regelen, of de door u geregelde certificering begeleiden.

Opleiding personeel: Bij de overdracht van het blusgassysteem wordt u geïnstrueerd als gebruiker. Bij complexere systemen zullen wij uw personeel opleiden zodat zij het systeem (her)kennen en juist kunnen handelen in de diverse situaties als verantwoordelijke gebruiker.

OH&S: Na de oplevering heeft u een jaar garantie en geniet u de servicedienst van ANSUL Solutions. Bij afsluiten van een Onderhoud en Service-overeenkomst (OH&S) is een 7/24 servicedienst voor u beschikbaar. Uw service- en onderhoudsrapporten, als ook de vereiste documenten worden dan voor u digitaal beschikbaar gesteld in een E-logboek omgeving met afgeschermde klanttoegang.

Indien gewenst wordt er door ANSUL Solutions gecertificeerd onderhoud uitgevoerd en kunnen wij de door u of ons ingehuurde certificerende instantie jaarlijks begeleiden tijdens de certificering van het systeem.