ANSUL Solutions Gevaargoedopslag PGS-15

 

 

Nader advies?

Heeft uvragen of wilt u meer informatie over onze producten en diensten neem dan contact met ons op.

T: +31 (0)320 24 08 64

24 uurs storingsdienst: +31 (0)320 28 56 77

Gevaargoedopslag - PGS-15 ruimte

Specifieke voordelen toepassen blusgas in een PGS-15 ruimte:

 • Meer opslaghoogte van goederen in magazijn;
 • Flexibiliteit in plaatsen van stellingen in magazijn;
 • Flexibiliteit in opslag van type ADR goederen;
 • Geen nevenschade bij blussing. 
ANSUL Solutions Gevaargoedopslag PGS-15

Voor een bedrijf met een PGS-15 opslag gelden vele wetten en overige regelgeving. Zo ook voor een blussysteem ter beveiliging van deze ruimte tegen brand. Belangrijke eisen uit de PGS-15 richtlijn is dat er snelle detectie dient te worden toegepast en dat het gekozen systeem blussend dient te zijn. Blussend is een ander uitgangspunt dan brandbeheersing.

De PGS-14 richtlijn (handboek) is speciaal geschreven ten behoeve van de brandbeveiliging van deze opslagen en geeft duidelijke richtlijnen voor het blussysteem dat toegepast kan worden binnen de PGS-15 opslagruimtes.

De economische verliezen die gepaard gaan bij operationele uitval als gevolg van brand kunnen fataal zijn. Wanneer uw klanten niet bediend kunnen worden, is er een risico dat u deze klanten verliest. Mocht er een brand ontstaan, en deze geblust wordt door een eventuele sprinkler of schuiminstallatie is er alsnog sprake van nevenschade bij de producten in uw PGS-15 opslagmagazijn, en zijn er uitgebreide opruimwerkzaamheden benodigd.

Blussen met een automatisch blussysteem

Een goed ontworpen blusgassysteem zorgt ervoor dat uw personeel, uw huisvesting en bedrijfscontinuïteit veilig zijn bij het uitbreken van een brand.

Voor PGS-15 opslagen adviseert ANSUL Solutions een CO2-blusgassysteem. Dit CO2  blusgassysteem blust zonder enig residu en is dus niet schadelijk voor producten en apparatuur in de te blussen ruimte. Dit in tegenstelling tot andere blusmiddelen en blussystemen met schuim, aerosol, of sprinkler. Doordat er geen residu achterblijft na een blussing volstaat ventileren. Veelal kan binnen 24 uur de gebluste ruimte weer in gebruik genomen worden. Een CO2 blussysteem wordt zowel met cilinders (hoge druk) als met tank (lage druk) toegepast. De keuze tussen een hoge of een lage druk blussysteem is afhankelijk van de grootte van de afzonderlijke bluszones. Hierbij gaat men uit van de grootste bluszone die beveiligd dient te worden door het blussysteem.

Alvorens men kan beginnen met het installeren van een blusgassysteem in de PGS-15 ruimte dient er eerst een zogeheten uitgangspuntendocument (UPD) opgesteld te worden. Dit UPD dient beoordeeld te worden door een daartoe bevoegde instantie, en vervolgens door het bevoegd gezag in uw regio. Door de ervaring die ANSUL Solutions heeft met installeren van blusgassystemen in PGS-15 ruimten kunnen wij u helpen met het doorlopen van dit proces.

Door mee te denken met u in een vroeg stadium kunnen we veel faalkosten en bouwkundige kosten besparen tijdens de bouw. Ook kunnen wij in een vroeg stadium een project team inzicht geven in de voordelen en aanzien van uw investering (CAPEX) en operationele kosten (OPEX).

Snelle detectie, snelle blussing

Een goed ontworpen blussysteem zorgt ervoor dat uw producten en uw ruimte veilig zijn bij het uitbreken van een brand. Het is van groot belang voor het blussen dat er een snelle detectie plaatsvindt. Hoe sneller een brand in een PGS 15 ruimte gedetecteerd wordt, hoe eerder het blussysteem in actie kan komen om de brand te blussen. Elke seconde is hierbij van groot belang om beschadiging van uw ruimte en uw producten te beperken. Om de reactietijd te verkorten, adviseren wij een aspiratiesysteem toe te passen bij een blussysteem. Deze aspiratiesystemen zuigen permanent actief lucht aan, waardoor eventueel aanwezige rook sneller gedetecteerd wordt dan traditionele rookmelders.

Samengevat zijn de grootste voordelen van een CO2 

blussysteem

 • Vertrouwen dat zowel bereikbare als onbereikbare gevaren worden geblust;
 • Het blussysteem werkt automatisch en is dus niet afhankelijk van ervaren personeel;
 • Korte reactietijd door het aspiratiesysteem;
 • Door het installeren van een blussysteem is uw PGS-15 ruimte dag- en nacht beveiligd;
 • Het blussysteem heeft een snelle detectie, blussen in de eerste kritische seconden kan grote schade voorkomen;
 • Het blussysteem geeft na activatie geen restschade, waar een ander blussysteem dit wel doet;
 • Regulier testen van en onderhoud aan het blussysteem geeft vertrouwen in een goede werking;
 • Na een blussing voldoet ventilatie voor opruimen blusstof;
 • Met de 24/7 uur servicedienst wordt snel assistentie ter plaatse, hervulling en heractivering van het blussysteem geboden.

Gecertificeerde blusinstallatie

Een CO2 blusgassysteem dat door ANSUL Solutions wordt gerealiseerd in PGS 15 ruimte is ontworpen op basis van normen van de NFPA, VDS of ISO. ANSUL Solutions is een gecertificeerd blusgas-installateur conform CIBV en tevens ISO9001 gecertificeerd. Meer informatie over de normen die toegepast worden vindt u hier.

Ervaren partner

ANSUL Solutions is een ervaren onderneming op het gebied van het beveiligen van grote bedrijfspanden. Meer dan 50 magazijnen/opslagen groter dan 25.000 kubieke meter, ook in veeleisende sectoren zoals PGS-ruimtes, zijn door ons voorzien van een compleet gecertificeerd blusgassysteem. Omdat wij ons bewust zijn, dat er gevaren zijn bij het toepassen van een CO2 blusgassysteem, worden er veel voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van uw medewerkers en gasten te kunnen garanderen. Denk hierbij aan CO2 detectoren, waarschuwingssignalen en -borden, goede ontruimingstijd, een blokkeerinrichting en opleiding van uw organisatie.

ANSUL adviseert, engineert, realiseert en beheert al uw blussystemen.

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten neem dan contact met ons op.