ANSUL Solutions Blussysteem CO2, blussystmen
Co2 blussysteem

 

.

Co2 blussysteem

CO2 Blussysteem (hoge druk)

Specifieke eigenschappen van het blusgas CO2

  • Geen nevenschade tijdens en na blussing;
  • Afblaastijd 60 á 120 seconden;
  • Ontruimingstijd bij een ruimteblussing minimaal 60 seconden, waarbij 30 seconden elektronisch en 30 seconden pneumatisch (door middel van een luchthoorn);
  • Sterke verlaging van temperatuur in de ruimte tijdens blussing;
  • Over- en onderdruk in de ruimte tijdens blussing;
  • Klasse III conform SVI publicatie (nadelige effecten bij korte verblijfsduur)
ANSUL Solutions Blussysteem CO2, blussystmen

Toepassing

Een CO2 blussysteem ontleent zijn blussende werking aan een combinatie van zuurstofverlaging en verkoeling in de ruimte. Hiermee worden direct 2 basisvoorwaarden van brand teruggedrongen. CO2 is een schoon gasvormig middel, in overvloed aanwezig en kan worden opgeslagen in zowel hogedrukcilinders als gekoelde lagedruktanks. Het wordt sinds begin 1900 effectief gebruikt als blusgas. CO2 blussystemen kunnen worden gebruikt voor het blussen van ruimtes, machines en schakelkasten.  

Wanneer er met CO2 geblust wordt, is er een minimale downtime doordat er alleen geventileerd dient te worden na de blussing, en het gas geen verdere schade achterlaat. 

Door middel van zogeheten sectiekleppen is er de mogelijk om meerdere ruimtes te blussen met een centraal opgestelde blusgasvoorraad. In dit geval wordt de blusgashoeveelheid berekend op de grootste te blussen ruimte.

Milieu aspecten

Door alleen CO2 gas te gebruiken dat afgevangen wordt in de industrie is het millieu-vriendelijk. Het COdat afgevangen wordt in de industrie wordt gecleaned.

Veiligheid mensen CO2 blussysteem

Gezien het feit dat CO2 in bepaalde concentraties giftig, en in hogere concentraties zelfs dodelijk is, dienen er bepaalde voorzorgsmaatregelen getroffen te worden. ANSUL Solutions heeft diverse verplichte en extra genomen veiligheidsmaatregelen voor CO2 blusgassystemen ontwikkeld. Zo wordt er aan het CO2 een citronellageur toegevoegd, is een pneumatische vertraging (bij het blussen van een ruimte) verplicht, evenals een pneumatische sirene. Een voorbeeld van een niet verplichte veiligheidsmaatregel is CO2 detectoren, deze zorgen voor een continue monitoring van het CO2 gehalte in de ruimte, waardoor men zich altijd kan verwittigen van een veilige situatie in de ruimte. ANSUL Solutions stelt deze extra genomen veiligheidsmaatregel verplicht, om er zeker van te zijn dat we de veiligheid van mens kunnen borgen.

Overdruk en onderdrukvoorziening

Bij een blussing kan er onder- en/of overdruk ontstaan. Op basis van onze praktijkervaring kunnen we in de diverse situaties adviseren de ongewenste onder- of overdrukken te neutraliseren.

Doordat er tijdens een blussing extra gas wordt toegevoegd aan de ruimte ontstaat er een overdruk in de te blussen ruimte. Deze overdruk moet dan ook geneutraliseerd worden. Dit gebeurt door middel van overdrukluiken, waarbij er per specifieke situatie berekend wordt hoeveel overdruk er ontstaat in de ruimte en dus afgevoerd moet worden. 

Bij een CO2 blussing kan er ook een onderdruk ontstaan, deze is te neutraliseren door het plaatsen van een onderdrukrooster.

Opslag

Het blusmiddel wordt opgeslagen in cilinders, waarbij het vloeistofniveau zich ongeveer op 2/3 bevind. De gasdruk is ongeveer 52 bar bij 15°C en daarom dient de vulgraad te worden gecontroleerd met een hittegevoelige indicator, met ultrasone vloeistofniveau meting of door middel van weging. De cilinder is getest op 250 bar en voorzien van een overdrukventiel. De cilinders worden met leidingwerk, dat berekend en geschikt is voor deze drukken, geleid naar de sproeiers/ nozzles die over de ruimte verdeeld zijn zodat een uniforme verdeling wordt verkregen.

Objectblussing

Naast het blussen van ruimtes is CO2 ook bij uitstek geschikt om machines of andere brandgevaarlijke objecten te blussen. Dit wordt ‘local application’ genoemd. Deze methode van blussen wordt veel toegepast bij onder andere bakovens, gevaargoed opslag, zuurkasten en CNC-machines

Specifieke voordelen ten opzichte van andere blussystemen:

Wanneer er een CO2 systeem wordt toegepast in een ruimte hoeft er alleen een blusleiding aan het dak gemonteerd te worden, met een minimale vrij ruimte. Er hoeft dus geen leidingwerk in stellingen aangelegd te worden. Dit geeft een grote mate van flexibiliteit en een hogere maximale opslaghoogte, wat er voor zorgt dat er meer opgeslagen kan worden. In tegenstelling tot sommige andere blusmiddelen en blussystemen is er geen schade na een blussing. Tevens is het energieverbruik nihil ten opzichte van systemen die zuurstof reduceren.

Toepassingen:

Certificeringen

ANSUL Solutions is gecertificeerd conform CIBV 1233 voor het leveren en onderhouden van blusgasinstallaties. Alle installaties worden gerealiseerd volgens internationale normen zoals NEN, ISO, VdS of NFPA en kunnen worden opgeleverd met een installatie- en een inspectiecertificaat. 

Service & Onderhoud

Iedere technische installatie heeft regelmatig onderhoud nodig, zo ook blussystemen. Door regelmatig onderhoud blijft uw installatie in goede staat en worden storingen voorkomen. Tevens voldoet u met een onderhoudscontract aan de eisen die worden gesteld door verzekeraars, bevoegd gezag of eventueel andere eisende partijen. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een team van speciaal opgeleide en gecertificeerde monteurs, die alle kennis in huis hebben om uw installatie juist en conform normeringen en voorschriften te onderhouden. Het onderhoud aan uw blussysteem dient tenminste 1 keer per 12 maanden uitgevoerd te worden. Meer informatie over de manier waarop wij onderhoud uitvoeren is te vinden op de jaarlijks onderhoud pagina.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.