ANSUL Solutions Blussysteem Inergas
nozel

Inergas

Specifieke eigenschappen Inergas:

  • Afblaastijd 60 á 120 seconden;
  • Ontruimingstijd 30 seconden; 
  • Veilig voor uw apparatuurKlasse II conform SVI publicatie (veilig voor mensen);
  • Geen verstoring van operationele proces;
ANSUL Solutions Blussysteem Inergas

Inergas

Het Inergas blussysteem ontleent zijn blussende werking aan zuurstofverlaging in de ruimte. 

Het inergas blusmiddel verlaagt het zuurstofpercentage in de ruimte naar ongeveer 12% waardoor de brand dooft. 

Alhoewel het zuurstofniveau verlaagd wordt, betekent dit niet dat er geen zuurstof meer in de ruimte is. Na een blussing is er nog voldoende zuurstof aanwezig om te overleven in de gebluste ruimte. na een blussing  is er een veilige atmosfeer voor eventueel aanwezige gezonde personen. Deze blusmiddelen zijn niet schadelijk voor de apparatuur, in tegenstelling tot andere blusmiddelen en blussystemen met poeder, aerosol, watermist of water/schuim.

Bij een Inergas blussysteem, dat door ANSUL Solutions wordt toegepast, wordt gebruik gemaakt van IG55/IG541 (inerte gassen argon en stikstof). Deze blusstoffen hebben een grote bluskracht, minimaal effect op het milieu, grote flexibiliteit in toepassingen en de grootste veiligheidsmarge voor aanwezigheid van mensen bij gebruik.

Door middel van zogeheten sectiekleppen is er de mogelijk om meerdere ruimtes te blussen met een centraal opgestelde blusgasvoorraad. In dit geval wordt de blusgashoeveelheid berekent op de goede ruimte.

De inerte gassen die gebruikt worden in het Inergas systeem hebben een soortelijk gewicht aan lucht. Dit betekent dat het gas veel langzamer de ruimte verlaat dan bij zwaardere chemische blusgassen. Zoals bij alle blusgassen laat ook een Inergas systeem geen residu achter na een blussing. Daarnaast zijn de gassen ook niet elektrisch geleidend, dit maakt ze bij uitstek geschikt voor ruimtes met elektronische apparatuur, denk hierbij aan laboratoriadatacenter, MER-ruimtes, MCC-ruimtes. Andere benamingen van Inergas systemen zijn bijvoorbeeld: ProInert, Inerflex, Inergen.

Detectie

Het detectiesysteem zorgt voor een activering van het systeem in een vroege fase, veel sneller dan bijvoorbeeld een sprinkler systeem dat pas gaat blussen wanneer er door de brand een bepaalde warmte wordt bereikt aan het plafond. Veelal wordt er gedetecteerd met optische melders, of eventueel een zogeheten aspiratiesysteem. Meer informatie over het detectiesysteem kunt u vinden bij detectie t.b.v. blussing.

Overdrukvoorziening

Doordat er tijdens een blussing extra gas wordt toegevoegd aan de ruimte ontstaat er een overdruk in de te blussen ruimte. Deze overdruk moet dan ook geneutraliseerd worden. Dit gebeurt door middel van overdrukluiken, waarbij er per specifieke situatie berekend wordt hoeveel overdruk er ontstaat in de ruimte en dus afgevoerd moet worden.

Specifieke voordelen ten opzichte van andere blussystemen:

In tegenstelling tot sommige andere blusmiddelen & blussystemen is er geen schade na een blussing. Tevens is het energieverbruik laag ten opzichte van systemen die zuurstof reduceren. 

Toepassingen:

Certificeringen

ANSUL Solutions is gecertificeerd conform CIBV 1233 voor het leveren en onderhouden van blusgasinstallaties. Alle installaties worden gerealiseerd volgens internationale normen zoals NEN, ISO, VdS of NFPA en kunnen worden opgeleverd met een installatie- en een inspectiecertificaat. 

Service & Onderhoud

Iedere technische installatie heeft regelmatig onderhoud nodig, zo ook blussystemen. Door regelmatig onderhoud blijft uw installatie in goede staat en worden storingen voorkomen. Tevens voldoet u met een onderhoudscontract aan de eisen die worden gesteld door verzekeraars, bevoegd gezag of eventueel andere eisende partijen. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een team van speciaal opgeleide en gecertificeerde monteurs, die alle kennis in huis hebben om uw installatie juist en conform normeringen en voorschriften te onderhouden. Het onderhoud aan uw blussysteem dient tenminste 1 keer per 12 maanden uitgevoerd te worden. Meer informatie over de manier waarop wij onderhoud uitvoeren is te vinden op de jaarlijks onderhoud pagina.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.

 

 

Nader advies?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze producten en diensten neem dan contact met ons op.

Andere systemen