Ontruimingsinstallaties

Specifieke eigenschappen ontruimingsalarminstallaties:

  • Ontruimingsalarm na rookdetectie en/of handbrandmelding;
  • Type luid, woord en stil alarm.
ANSUL Solutions Ontruimingsinstallaties

Een ontruimingsalarminstallatie (OAI) is van belang om bij een eventuele ontruiming iedereen in het gebouw tijdig te kunnen waarschuwen en de mogelijkheid te geven het pand te verlaten. De reden van een ontruiming kunnen variëren, van brand tot een gaslekkage.

Wanneer er in een gebouw conform het bouwbesluit een brandmeldinstallatie vereist is, dient er ook een ontruimingsalarminstallatie (OAI) geïnstalleerd te worden. De NEN 2575 geeft aan welke regels de ontruimingsalarminstallatie dient te voldoen. Wanneer er een ontruimingsalarminstallatie vereist is, dient er ook een ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden aanwezig te zijn.

Een ontruimingsinstallatie maakt doorgaans gebruik van slow whoops om de aanwezige mensen te alarmeren. Toch zijn er situaties waarbij dit niet wenselijk is, en kan er gekozen worden voor een gesproken woord installatie, of een stil alarm. Een gesproken woord installatie wordt veelal toegepast in situaties waar grote aantallen mensen kunnen verblijven, waarbij het ontruimingssignaal eventueel in meerdere talen gecommuniceerd kan worden. Een stil alarm is bijvoorbeeld wenselijk in een situatie met zorgpatiënten, die niet zelfredzaam zijn. Hier wordt een stil alarm toegepast om paniek te voorkomen, en geordend te kunnen ontruimen. 

Net als een brandmeldinstallatie, dient ook een ontruimingsinstallatie ontworpen en geïnstalleerd te worden conform een PvE. 

Toepassingen:

Certificeringen

ANSUL Solutions BV is conform de CCV schema gecertificeerd voor OAI leveren en onderhoud. Systemen worden conform de geldende normen ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden. Alle installaties worden gerealiseerd volgens internationale en Nederlandse normen die welke geldig zijn voor ontruimingsalarminstallatie.

Service & Onderhoud

Iedere technische installatie heeft regelmatig onderhoud nodig, zo ook ontruimingsalarminstallatie. Door regelmatig onderhoud blijft uw installatie in goede staat en worden storingen voorkomen. Tevens voldoet u met een onderhoudscontract aan de eisen die worden gesteld door verzekeraars, bevoegd gezag of eventueel andere eisende partijen. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een team van speciaal opgeleide en gecertificeerde monteurs, die alle kennis in huis hebben om uw installatie ontruimingsalarminstallatie (OAI) juist en conform normeringen en voorschriften te onderhouden. Het onderhoud aan uw ontruimingsalarminstallatie (OAI) dient tenminste 1 keer per 12 maanden uitgevoerd te worden. Meer informatie over de manier waarop wij onderhoud uitvoeren is te vinden op de jaarlijks onderhoud pagina.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem dan contact met ons op.