Systemen

Een blussysteem wordt toegepast in verschillende situaties. Door de ruime ervaring van ANSUL in de ontwikkeling en realisatie hiervan adviseren wij het meeste effectieve- en economisch voordelige blussysteem. Binnen onder andere de volgende segmenten kan een blussysteem worden toegepast:
Sapphire (Novec 1230)
Inergas
CO2
LPCO2
Brandmeldinstallaties
Ontruimingsinstallaties
R-102 Keukenblussysteem
Watermist
Automatische brandblusser

Novec 1230 is het blusgas met de grootste veiligheidsmarge voor mensen bij aanwezigheid van gebruik…

Bij een Inergas blussysteem, dat door ANSUL Solutions wordt toegepast, wordt gebruik gemaakt van IG55/IG541…

CO2

Een CO2 blussysteem ontleent zijn blussende werking aan een combinatie van zuurstofverlaging en verkoeling in…

Typische total flooding toepassingen van het LPCO2 systeem zijn: opslaghallen met brandende vloeistoffen, vrieshuizen..

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties zijn ontworpen om ons te waarschuwen bij een beginnende brand, zodat men…

Een ontruimingsalarminstallatie (OAI) is van belang om bij een eventuele ontruiming iedereen in het gebouw…

Het ANSUL R-102 keukenblussysteem wordt al jaren wereldwijd toegepast in de keukens van onder andere hotels…

Onze automatische brandblussers voorzien u van 24/7 detectie en blussing en zijn Europees gecertificeerde…