Systemen

Een blussysteem wordt toegepast in verschillende situaties. Door de ruime ervaring van ANSUL in de ontwikkeling en realisatie hiervan adviseren wij het meeste effectieve- en economisch voordelige blussysteem. Binnen onder andere de volgende segmenten kan een blussysteem worden toegepast:

Sapphire (Novec 1230)
Inergas
CO2
LPCO2
Brandmeldinstallaties
Ontruimingsinstallaties
R-102 Keukenblussysteem
Automatische brandblusser

FK 5-1-12 is het blusgas met de grootste veiligheidsmarge voor mensen bij aanwezigheid van gebruik…

Bij een Inergas blussysteem, dat door ANSUL Solutions wordt toegepast, wordt gebruik gemaakt van IG55/IG541…

CO2

Een CO2 blussysteem ontleent zijn blussende werking aan een combinatie van zuurstofverlaging en verkoeling in…

Typische total flooding toepassingen van het LPCO2 systeem zijn: opslaghallen met brandende vloeistoffen, vrieshuizen..

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties zijn ontworpen om ons te waarschuwen bij een beginnende brand, zodat men…

Een ontruimingsalarminstallatie (OAI) is van belang om bij een eventuele ontruiming iedereen in het gebouw…

Het ANSUL R-102 keukenblussysteem wordt al jaren wereldwijd toegepast in de keukens van onder andere hotels…

Onze automatische brandblussers voorzien u van 24/7 detectie en blussing en zijn Europees gecertificeerde…