Installatie Rotarex

Klantcase1

Bij een producent van diervoeder additieven was de prioriteit om het gehele productieproces optimaal te beschermen tegen uitval. Met deze doelstelling in gedachten, heeft men bewust besloten om zes schakelkasten uit te rusten met automatische blussystemen. Dankzij doeltreffende sensortubedetectie wordt brand in een vroeg stadium opgemerkt en geblust.

De automatische blussers zijn bovendien geïntegreerd met de bestaande ventilatie en het brandmeldsysteem. Deze proactieve maatregelen verzekeren de klant van een snelle hervatting van de productie, mocht er onverhoopt een brand ontstaan.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten neem dan contact met ons op.