2 kg CO2-blusser

Co2 Blussers

Het programma CO₂-blussers (ook wel koolzuursneeuw-blussers genoemd) van ANSUL onderscheidt zich door de hoge kwaliteit. De ANSUL brandblussers zijn geconstrueerd om 20 jaar mee te gaan.

CO₂-blussers zijn alleen in te zetten bij een vloeistof brand. Sommige vaste stoffen gedragen zich bij brand als een vloeistof. Bijvoorbeeld de kunststofmantel van elektrische bedrading. Hier zijn CO₂-blussers dus ook goed inzetbaar.

Omdat CO₂ een verstikkend gas is (en dodelijk voor mensen bij een te grote concentratie) kan een CO₂-blusser niet worden ingezet in kleine ruimtes. Per kilogram CO₂ in een brandblusser heb je minimaal 2,7 m³ ruimte nodig. Dus een 5kg CO₂-blusser kan alleen worden ingezet in een ruimte van minimaal 13,5 m³.

De CO₂ verdringt de zuurstof, hierdoor dooft de brand. Echter als de CO₂ “oplost” in de gewone lucht en het zuurstofpercentage weer toeneemt, zal de brand weer hervatten. Een CO₂-blusser inzetten bij een vaste stoffenbrand is dus geen optie.

Inhoud/Serie 

MASTER

 Type 1)A-Rating* B-Rating*
2 kgCPnvt 34B
5 kgCPnvt 89B

1) CP: Constant Pressure (geen manometer, omdat het CO₂ in de brandblusser vloeibaar is)

*) Blusrating staat voor de bluskracht van een brandblusser. Een brandblusser heeft een A-rating en/of een B-rating. De B-rating staat voor een bak gevuld met water en een brandbare stof (deze laatste drijft op het water). De cirkel van de bak bepaalt de rating. Met een rating van 233B wordt 233 liter brandbare stof geblust. (ook deze test wordt uitgevoerd in een gecertificeerde testomgeving)

B-rating: Het blussen van vloeistoffen

Onderhoud
Het onderhoud aan, en reviseren van, alle merken brandblussers kan ANSUL ook verzorgen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over onze producten en diensten neem dan contact met ons op.

Andere producten