Diensten & Service

Voor het bestrijden van een beginnende brand is een brandblusser het meest efficiënte middel… 

Voor het bestrijden van een beginnende brand met een groot verspreidingsrisico, denk hierbij aan opslag van brandbare..

In bijzondere situaties is de inzet van een blusdeken de beste keuze. Niet bij vet- of frituurbranden, maar wel bijvoorbeeld…

 

In situaties waar het brandcompartiment groot is, geen mensen aanwezig zijn om snel in te grijpen bij een beginnende brand…

Voor het bestrijden van een beginnende brand is een brandslanghaspel een efficiënte middel…

Een hoog gebouw, een heel diep gebouw. Een drogeblusleiding wordt hier wettelijk voorgeschreven…

In geval van een calamiteit waarbij de stroomvoorziening geheel of gedeeltelijk uitvalt, is de noodverlichting belangrijk…

Het snel en betrouwbaar herkennen van een brand is belangrijk om grote schade of een grote calamiteit te voorkomen…

Als er een ongeluk(je) heeft plaatsgevonden, is het belangrijk dat de BHV organisatie met de juisten middelen… 

Het beschermen van de brandblusmiddelen kan in diverse situaties wenselijk zijn. Bijvoorbeeld als er invloeden zijn zoals…

In de wetgeving en diverse technische NEN-normen wordt het toepassen van pictogrammen verplicht gesteld…

In geval van een calamiteit is het belangrijk dat de mensen in jouw gebouw snel en veilig kunnen vluchten…

Voor jouw brandveiligheid levert ANSUL producten die aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Welke producten helpen jou de brandveiligheid te vergroten, wat zijn jouw overwegingen?

In Nederland is er regelgeving op het gebied van brandveiligheid, daarnaast kan jouw brandverzekering voorwaarden stellen en niet in de laatste plaats heeft jouw eigen gevoel voor, en wensen ten aanzien van, brandveiligheid invloed op jouw keuzes.