T: +31 (0)320 24 08 64
F: +31 (0)320 24 77 07

24 uurs storingsdienst
+31 (0)320 28 56 77

Datasheet Foam lab

Foam Lab

Is uw blusschuim nog bruikbaar? Hoe lang nog? Zekerheid kan alleen verkregen worden door jaarlijks testen.

NFPA

In Nederland kennen we geen speciale richtlijnen voor blusschuim, daarom wordt in het algemeen gebruik gemaakt van NFPA. In de NFPA 11 richtlijn waarop wereldwijd verreweg de meeste schuimsystemen zijn gebaseerd, staat in paragraaf 11.6 het volgende vermeld: “at least annually, an inspection shall be made of foam concentrates and their tanks or storage containers for evidence of excessive sludging or deterioration. Samples of foam concentrates shall be sent to the manufacturer or qualified laboratory for quality condition testing. Quantity of concentrate in storage shall meet design requirements, and tanks or containers shall normally be kept full..”

PORTFOLIO

Ansul biedt een compleet programma in schuimvormende middelen met waarschijnlijk het ruimste aanbod op de Nederlandse markt. Door het ruime aanbod en de kennis van de gehele ‘schuimmarkt’ kan een kwaliteitsanalyse worden uitgevoerd van elk schuimmonster van elke fabrikant.

TESTKIT

Om het nemen van een schuimmonster te vergemakkelijken, stelt Ansul een gemakkelijk bruikbare schuimtest-kit beschikbaar. Alle benodigde monsterbekers, materialen en checklists zijn hierin aanwezig. In de checklist staan ook aanvullende vragen ten aanzien van het schuim opslag-, bijmeng- en opbrengsysteem. Met deze informatie kunnen de testresultaten in perspectief worden geplaatst waardoor Ansul u uitvoeriger kan adviseren. Een adressticker voor verzending en gegevens over de rapportage van de resultaten zijn bijgesloten.

OP LOCATIE

Relatief eenvoudige testen zoals het verschuimings getal en het bijmengpercentage kunnen door Ansul op locatie worden uitgevoerd. De praktijk is dat Ansul ook de monsterneming van laboratoriumtesten voor haar klanten komt uitvoeren op locatie. Een speciaal opgeleide engineer neemt de schuimmonsters volgens de correcte procedure en beoordeeld het schuim bijmeng- en opslagsysteem.

LABORATORIUM

Een inspectie van het schuimconcentraat kan alleen plaatsvinden in een speciaal daarvoor uitgerust laboratorium. De beoordeling van alle schuim monsters worden uitgevoerd door een daarvoor speciaal gekwalificeerd en ervaren team. Deze uitgebreide analyse wordt uitgevoerd volgens de procedures van EN-1568 en bestaat uit het meten en analyseren van: pH, surface tension, dichtheid, brekingsindex, viscositeit, sediment, verschuimingsgetal, 25% uitwateringstijd en alcohol bestendigheid. Zonodig wordt ook de bluskracht gemeten in een kleinschalige blustest (zie afbeelding).

RESULTATEN

Uit de analyse volgt of het schuim vormend middel nog steeds voldoet aan de originele kwaliteitseisen. Als het schuimconcentraat niet meer van hetzelfde kwaliteitsniveau is als het concentraat waarvoor het schuim systeem ontworpen was, kan dit betekenen dat de brand niet meer geblust wordt of dat het milieu onnodig belast wordt.

Ook als het resultaat OK is worden de testresultaten vergeleken met de resulaten van het voorgaande jaar, en bij afwijkingen wordt een aanbeveling gedaan om verdergaande teruggang te voorkomen. Bij twijfelgevallen wordt een uitgebreide analyse van het betreffende schuimsysteem gemaakt, of bijvoorbeeld een gestandaardiseerde full-scale blustest.

FREQUENTIE

Zowel schuimconcentraat- als schuimbijmengtesten kunnen in het laboratorium worden uitgevoerd. Ansul adviseert minimaal jaarlijks een concentraat test uit te voeren voor alle afzonderlijke schuim opslag tanks en minstens elke drie jaar een bijmengtest. Verzekering of brandweer kan een kortere interval afdwingen en is daarbij leidend. Ansul kan alle typen schuim testen van alle fabrikanten.

Nader advies?

Laat u adviseren door Jan de Bruin (06- 53231163) of Erik Weerdenburg (06- 42394494) en ervaar de kwaliteit en professionaliteit van ANSUL Solutions.