T: +31 (0)320 24 08 64

24 uurs storingsdienst
+31 (0)320 28 56 77

PGS-15 ruimte

Voor een bedrijf met een PGS-15 opslag gelden vele wetten en overige regelgeving. Zo ook voor een blussysteem ter beveiliging van deze ruimte tegen brand. De PGS-14 norm is speciaal geschreven ten behoeve van de brandbeveiliging van deze opslagen en geeft duidelijke richtlijnen voor het blussysteem dat toegepast dient te worden.

Alvorens men kan beginnen met het installeren van een blussysteem in de PGS-15 ruimte dient er eerst een zogeheten uitgangspuntendocument (UPD) opgesteld te worden. Dit UPD dient beoordeeld te worden door een daartoe bevoegde instantie, en vervolgens door het bevoegd gezag in uw regio. Door de ervaring die ANSUL heeft met installeren van blussystemen in PGS-15 ruimten kunnen wij u helpen met het doorlopen van dit proces.

BLUSSEN MET EEN AUTOMATISCH BLUSSYSTEEM

Een goed ontworpen blussysteem zorgt ervoor dat uw personeel, uw huisvesting en bedrijfscontinuïteit veilig zijn bij het uitbreken van een brand.

Voor PGS-15 opslagen adviseert ANSUL een CO2-blussysteem. Dit blussysteem wordt zowel met cilinders (hoge druk) als met tank (lage druk) toegepast. De keuze tussen een hoge of een lage druk blussysteem is afhankelijk van de grootte van de afzonderlijke bluszones. Hierbij gaat men uit van de grootste bluszone die beveiligd dient te worden door het blussysteem.

Het is van groot belang dat er een snelle detectie plaatsvindt. Hoe sneller een brand in de PGS-15 ruimte gedetecteerd wordt, hoe eerder het blussysteem in actie kan komen om de brand te blussen. Elke seconde is hierbij van groot belang om de calamiteit te beperken. Om de reactietijd te verkorten adviseren wij veelal een aspiratiesysteem toe te passen bij een blussysteem in een PGS-15 ruimte. Deze aspiratiesystemen zuigen zelf actief lucht aan, waardoor eventueel aanwezige rook veel sneller gedetecteerd wordt en het blussysteem geactiveerd kan worden.

SAMENGEVAT ZIJN DE GROOTSTE VOORDELEN VAN EEN CO2 BLUSSYSTEEM

  • Vertrouwen dat zowel bereikbare als onbereikbare gevaren worden geblust;
  • Het blussysteem werkt automatisch en is dus niet afhankelijk van ervaren personeel;
  • Korte reactietijd door het aspiratiesysteem;
  • Door het installeren van een blussysteem is uw PGS-15 ruimte dag- en nacht beveiligd;
  • Het blussysteem heeft een snelle detectie, blussen in de eerste kritische seconden kan grote schade voorkomen;
  • Het blussysteem geeft na activatie geen restschade, waar een ander blussysteem dit wel doet;
  • Regulier testen van en onderhoud aan het blussysteem geeft vertrouwen in een goede werking;
  • Na een blussing voldoet ventilatie voor opruimen blusstof;
  • Met de 24/7 uur servicedienst wordt snel assistentie ter plaatse, hervulling en heractivering van het blussysteem geboden.

Nader advies?

Laat u adviseren door Hein Franke (06 - 42624931) of Jan de Bruin (06 - 53231163) en ervaar de kwaliteit en professionaliteit van ANSUL Solutions.