T: +31 (0)320 24 08 64

24 uurs storingsdienst
+31 (0)320 28 56 77

Automatisch een brand blussen in uw datacenter

Een datacenter is een complexe, technische omgeving. Alles in het datacenter draait om het bieden van een veilige, efficiënte plek om gegevens op te slaan. Het is van groot belang dat de servers die zich in het datacenters bevinden zo min mogelijk risico lopen op uitval. Een van de zaken die een risico vormen in een datacenter is brand. Veel bedrijven vertrouwen hun gegevens toe aan een datacenter om hun bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De economische verliezen die gepaard gaan bij een belangrijke technische storing, zoals een brand in het datacenter, kunnen fataal zijn. Alhoewel er vaak sterk gekoeld wordt in een datacenter, wat het risico op brand al verlaagt, blijft een brandrisico aanzienlijk. Helemaal wanneer de koeling, door welke oorzaak dan ook, wegvalt. Om te voorkomen dat de gehele digitale omgeving van een organisatie door een brand in het datacenter offline gaat, kiest men vaak voor een automatisch brandblussysteem om dit risico in zijn geheel uit te sluiten.

BLUSSEN MET EEN AUTOMATISCH BLUSSYSTEEM

Een goed ontworpen blussysteem zorgt ervoor dat uw servers en de gegevens van uw klanten veilig zijn bij het uitbreken van een brand. Het is van groot belang voor het blussen dat er een snelle detectie plaatsvindt. Hoe sneller een brand in het datacenter gedetecteerd wordt, hoe eerder het blussysteem in actie kan komen om de brand te blussen. Elke seconde is hierbij van groot belang om beschadiging van uw servers en andere waardevolle apparatuur te beperken. Om de reactietijd te verkorten adviseren wij veelal een aspiratiesysteem toe te passen bij een blussysteem in datacenters. Deze aspiratiesystemen zuigen zelf actief lucht aan, waardoor eventueel aanwezige rook veel sneller gedetecteerd wordt. Bij een Inergas blussysteem dat door ANSUL wordt toegepast in datacenters wordt gebruik gemaakt van een mengsel van edelgassen. Inerte blusgassen blussen door zuurstofverdringing, het zuurstof percentage wordt verlaagd tot ruim (soms ver) onder de 15%. In tegenstelling tot CO2 blusgas is dit wel een veilige atmosfeer voor eventueel aanwezige gezonde personen. Hiernaast is het blusmiddel niet schadelijk is voor de apparatuur in het datacenter, in tegenstelling tot andere blusmiddelen en blussystemen met poeder, aerosol, watermist of sprinkler.

SAMENGEVAT ZIJN DE GROOTSTE VOORDELEN VAN EEN INERGAS BLUSSYSTEEM:

  • Vertrouwen dat zowel bereikbare als onbereikbare gevaren worden geblust;
  • Het blussysteem werkt automatisch en is dus niet afhankelijk van ervaren personeel;
  • Korte reactietijd door het aspiratiesysteem;
  • Door het installeren van een blussysteem is uw datacenter dag- en nacht beveiligd;
  • Het blussysteem heeft een zeer korte blustijd, blussen in de eerste kritische seconden kan grote schade voorkomen;
  • Flexibiliteit in het plaatsen van de cilinders die het blusgas bevatten;
  • Door de beperkte afmetingen van het blussysteem is het in elke (server)ruimte te installeren;
  • Regulier testen van en onderhoud aan het blussysteem geeft vertrouwen in een goede werking;
  • Na een blussing voldoet ventilatie voor opruimen blusstof;
  • Met de 24/7 uur servicedienst wordt snel assistentie ter plaatse, hervulling en heractivering van het blussysteem geboden.

ANSUL biedt voor datacenter en serverruimtes de volgende oplossingen:

Nader advies?

Laat u adviseren door Hein Franke (06 - 42624931) of Jan de Bruin (06 - 53231163) en ervaar de kwaliteit en professionaliteit van ANSUL Solutions.