T: +31 (0)320 24 08 64
F: +31 (0)320 24 77 07

24 uurs storingsdienst
+31 (0)320 28 56 77

Automatisch een brand blussen in uw serverruimte

De serverruimte is veelal het digitale hart van een organisatie. Dit komt onder andere door de grote hoeveelheid gegevens die tegenwoordig opgeslagen worden. Het is van groot belang dat de servers die zich in de serverruimtes bevinden zo min mogelijk risico lopen op uitval. Een van de zaken die een risico vormen bij een server is brand. Veel bedrijven investeren veel geld en tijd in geavanceerde servers om essentiële bedrijfsgegevens die van groot belang zijn voor de bedrijfscontinuïteit en groei te beheren en op te slaan. De economische verliezen die gepaard gaan bij een belangrijke technische storing, zoals een brand in de serverruimte, kunnen fataal zijn. Alhoewel er vaak sterk gekoeld wordt in een serverruimte, wat het risico op brand al verlaagt, blijft een brandrisico aanzienlijk. Helemaal wanneer de koeling, door welke oorzaak dan ook, wegvalt. Om te voorkomen dat de gehele digitale omgeving van een organisatie door een brand in de serverruimte offline gaat, kiest men vaak voor een automatisch brandblussysteem om dit risico in zijn geheel uit te sluiten.

BLUSSEN MET EEN AUTOMATISCH BLUSSYSTEEM

Een goed ontworpen blussysteem zorgt ervoor dat uw servers en gegevens veilig zijn bij het uitbreken van een brand.

Het is van groot belang voor het blussen dat er een snelle detectie plaatsvindt. Hoe sneller een brand in de serverruimte gedetecteerd wordt, hoe eerder het blussysteem in actie kan komen om de brand te blussen. Elke seconde is hierbij van groot belang om beschadiging van uw servers en andere waardevolle apparatuur te beperken. Om de reactietijd te verkorten adviseren wij veelal een aspiratiesysteem toe te passen bij een blussysteem in serverruimtes. Deze aspiratiesystemen zuigen zelf actief lucht aan, waardoor eventueel aanwezige rook veel sneller gedetecteerd wordt. Bij het Sapphire gasblussysteem dat door ANSUL wordt toegepast in serverruimtes wordt gebruik gemaakt van Novec1230. Deze blusstof heeft een grote bluskracht, minimaal effect op het milieu, grote flexibiliteit in toepassingen en de grootste veiligheidsmarge bij gebruik. Het blusmiddel gaat een sterk afkoelende reactie aan met het verbrandingsproces waardoor de brandketen wordt onderbroken, de brand koelt af en wordt razendsnel tot halt gebracht. Bij blussing biedt dit  blusmiddel de grootste veiligheidsmarge voor eventueel aanwezige personen. Hiernaast is het blusmiddel niet schadelijk is voor de apparatuur in de serverruimte, in tegenstelling tot andere blusmiddelen en blussystemen met poeder, aerosol, watermist of sprinkler.

SAMENGEVAT ZIJN DE GROOTSTE VOORDELEN VAN EEN INERGAS BLUSSYSTEEM:

  • Vertrouwen dat zowel bereikbare als onbereikbare gevaren worden geblust;
  • Het blussysteem werkt automatisch en is dus niet afhankelijk van ervaren personeel;
  • Korte reactietijd door het aspiratiesysteem;
  • Door het installeren van een blussysteem is uw serverruimte dag- en nacht beveiligd;
  • Het blussysteem heeft een zeer korte blustijd, blussen in de eerste kritische seconden kan grote schade voorkomen;
  • Flexibiliteit in het plaatsen van de cilinders die het blusgas bevatten;
  • Door de beperkte afmetingen van het blussysteem is het in elke (server)ruimte te installeren;
  • Regulier testen van en onderhoud aan het blussysteem geeft vertrouwen in een goede werking;
  • Na een blussing voldoet ventilatie voor opruimen blusstof;
  • Met de 24/7 uur servicedienst wordt snel assistentie ter plaatse, hervulling en heractivering van het blussysteem geboden.

Nader advies?

Laat u adviseren door Hein Franke (06 - 42624931) of Jan de Bruin (06 - 53231163) en ervaar de kwaliteit en professionaliteit van ANSUL Solutions.