Sapphire Blussysteem

Het Ansul Sapphire blusgas systeem maakt gebruik van Novec 1230 blusmiddel. Novec 1230 is ontwikkeld als een zogenaamd ‘derde generatie' blusmiddel. ANSUL was al vroeg in het ontwikkelingsstadium hiervan betrokken. Deze blusstof heeft een grote bluskracht, minimaal effect op het milieu, grote flexibiliteit in toepassingen en de grootste veiligheidsmarge bij gebruik. Het blusmiddel gaat een afkoelende reactie aan met het verbrandingsproces waardoor de keten wordt onderbroken, de brand afgekoeld en razendsnel tot halt wordt gebracht. Bij blussing biedt dit de grootste veiligheidsmarge voor eventueel aanwezige personen.

Specifieke voordelen ten opzichte van andere blussystemen:

Dit systeem biedt grote voordelen t.o.v. FM200 (en andere HFK's oftewel broeikasgassen), sprinkler (waterschade), aerosol (poeder nevenschade), permanente oxy-reductie (energieverbruik, veiligheid personeel, beschermingsniveau), rack-systemen (geen standtijd van het gas en zodoende geen garantie dat de brand wordt geblust) of CO2 (veiligheid personeel, thermische schok). Draagbare blustoestellen zijn niet geschikt voor dit type brandgevaar (sinds Halon niet meer is toegestaan), ook CO2 blussers niet (brandklasse B oftewel brandbare vloeistoffen). Ansul levert overigens vrijwel alle gangbare systemen en toestellen en kan u dus uitgebreid adviseren.

Als alternatief kunnen wij een automatisch Inergas blussysteem met Inert gas aanbieden. In Nederland wordt dat systeem het meest toegepast voor de beveiliging van serverruimtes. Ook alle andere voorkomende blussystemen kunnen door ANSUL Solutions worden aangeboden. Ten opzichte van inerte gassen zijn de aanvullende voordelen:

 • Snellere blussing (maximaal 10 seconden t.o.v. 60 à 120);
 • Grotere veiligheidsmarge voor aanwezige personen (90% t.o.v. 7 à 10%);
 • Minder blusmiddel nodig waardoor vloeroppervlak wordt bespaard (veel minder flessen, in de meeste serverruimten maar één fles);
 • Geen of kleinere overdruk voorzieningen nodig;
 • Cilinder kan in de ruimte worden geplaatst.


Samengevat zijn de grootste voordelen van het Sapphire blussysteem:

 • Vertrouwen dat zowel bereikbare als onbereikbare gevaren worden geblust;
 • Het blussysteem werkt automatisch en is dus niet afhankelijk van ervaren personeel;
 • Korte reactietijd door het aspiratiesysteem;
 • Door het installeren van een blussysteem is uw serverruimte dag- en nacht beveiligd;
 • Het blussysteem heeft een zeer korte blustijd, blussen in de eerste kritische seconden kan grote schade voorkomen;
 • Flexibiliteit in het plaatsen van de cilinders die het blusgas bevatten;
 • Door de beperkte afmetingen van het blussysteem is het in elke (server)ruimte te installeren;
 • Regulier testen van en onderhoud aan het blussysteem geeft vertrouwen in een goede werking;
 • Na een blussing voldoet ventilatie voor opruimen blusstof;
 • Met de 24/7 uur servicedienst wordt snel assistentie ter plaatse, hervulling en heractivering van het blussysteem geboden.
 

Nader advies?

Laat u adviseren door Hein Franke (06 - 42624931) of Jan de Bruin (06 - 53231163) en ervaar de kwaliteit en professionaliteit van ANSUL Solutions.