Sapphire (NOVEC 1230) clean agent

Het Ansul Sapphire blusgas systeem maakt gebruik van Novec-1230 blusmiddel. Novec werd recentelijk ontwikkeld als een zogenaamd ‘derde generatie' blusmiddel. Ansul was al vroeg in het ontwikkelingsstadium hiervan betrokken. Deze blusstof heeft een grote bluskracht, minimaal effect op het milieu, grote flexibiliteit in toepassingen en de grootste veiligheidsmarge bij gebruik. Het blusmiddel gaat een afkoelende reactie aan met het verbrandingsproces waardoor de keten wordt onderbroken, de brand afgekoeld en razendsnel tot halt wordt gebracht. Bij blussing biedt dit de grootste veiligheidsmarge voor eventueel aanwezige personen.

Kostbare objecten worden niet alleen beschermd tijdens een blussing, maar worden bij demonstraties zelfs ondergedompeld in de blusvloeistof. Het blusmiddel verdampt tot gasvorm en vermengt direct waardoor het niet wordt aangetast.

Het detectiesysteem zorgt voor een activering van het systeem in een vroege fase, veel sneller dan bijvoorbeeld een sprinkler systeem dat pas gaat blussen wanneer een vlam ontstaat. Meer informatie over het detectiesysteem kunt u vinden bij Detectie t.b.v. blussing.

Toepassing

Onze systemen zijn aanbevolen en geschikt voor alle voorkomende apparatuur in elektronica ruimtes. De Ansul ‘clean agent' gas blussystemen zijn vooral aanbevolen wanneer:

 • De waarde van de apparatuur of opgeslagen goederen hoog is;
 • De normale bedrijfsvoering verstoord wordt na een brand in deze ruimte 
 • De ruimtes bemand zijn en/of regelmatig onbewaakt zijn;
 • Een brandhaard moeilijk kan worden bereikt met een handblusser;
 • Andere blusmiddelen teveel nevenschade zouden veroorzaken;
 • Wachten met brandbestrijding grote materiële of organisatorische gevolgen heeft.

Het Sapphire blussysteem wordt overigens ook toegepast in machinekamers, archieven, opslagruimten en dergelijke; meer informatie hierover kunt u vinden bij Sapphire Machinekamers.

Enkele voordelen zijn:

 • Vertrouwen dat zowel bereikbare als onbereikbare gevaren worden geblust;
 • Automatisch werkend en dus niet afhankelijk van ervaren personeel;
 • Korte reactietijd door gebruikte detectie systeem;
 • Zeer korte blustijd, blussen in de eerste kritische seconden kan grote schade voorkomen;
 • Dag- en nacht beveiliging;
 • Beperkte afmetingen en zodanig overal te installeren;
 • Flexibiliteit in het plaatsen van de flessen;
 • Gebruik van relatief lage druk systemen;
 • Gebruikte materialen waarborgen lange levensduur;
 • Regulier testen en onderhoud geeft vertrouwen in een goede werking;
 • Na een blussing voldoet ventilatie voor opruimen blusstof;
 • Zonodig wordt snel assistentie ter plaatse, hervulling en -activering geboden.

Specifieke voordelen t.o.v. andere blussystemen

Dit systeem biedt grote voordelen t.o.v. FM200 (en andere HFK's oftewel broeikasgassen), sprinkler (waterschade), aerosol (poeder nevenschade), permanente oxy-reductie (energieverbruik, veiligheid personeel, beschermingsniveau), rack-systemen (geen standtijd van het gas en zodoende geen garantie dat de brand wordt geblust) of CO2 (veiligheid personeel, thermische schok). Draagbare blustoestellen zijn niet geschikt voor dit type brandgevaar (sinds Halon niet meer is toegestaan), ook CO2 blussers niet (brandklasse B oftewel brandbare vloeistoffen). Ansul levert overigens vrijwel alle gangbare systemen en toestellen en kan u dus uitgebreid adviseren.

Nader advies?

Laat u adviseren door Jan de Bruin (06- 53231163) of Erik Weerdenburg (06- 42394494) en ervaar de kwaliteit en professionaliteit van ANSUL Special Hazards.