LPCO2 Blussysteem

LPCO2 lage druk bulk blusgassysteem voor Opslaghallen en automatische magazijnen.

Speciaal voor toepassingen waar de ‘schone' blusstof uit een blusgas systeem de voorkeur heeft maar waar een groot volume dient te worden beveiligd, biedt ANSUL Solutions het LPCO2 blussysteem. LPCO2 is de afkorting van Low Pressure CO2 en staat voor het gekoeld onder lage druk opslaan van het blusmiddel. Dit systeem wordt ook wel lagedruk, bulk, vloeistoffase of ‘Preferred' genoemd.

Toepassing

De toepassingen zijn onder te verdelen in ‘local application' en ‘total flooding'. Typische local application toepassingen zijn drukpersen en vloeistof baden. Typische total flooding toepassingen van het LPCO2 systeem zijn: opslaghallen met brandende vloeistoffen, vrieshuizen, automatische magazijnen en opslaghallen met organische stoffen zoals cacao.

Voor de toepassing van dit blussysteem worden eisen gesteld aan de te beveiligde ruimte of object. Hiervoor dient al in de verkennende fase van een project contact opgenomen te worden met ANSUL Solutions die hierbij vrijblijvend kan adviseren.

De economische toepassing van LPCO2 systemen start vanaf ongeveer 80 cilinders CO2 en wordt interessanter wanneer meerdere bluszones met dezelfde tank kunnen worden beveiligd. De maximale grootte opslagtank in het leveringsprogramma is 60 ton, waarmee bluscompartimenten van +/- 60.000 m3 kunnen worden beveiligd. Een blussysteem kan ook modulair worden opgebouwd uit meerdere tanks, waardoor men ruimtes boven de 60.000 m3 kan beveiligen.

De voordelen van het Ansul LPCO2 systeem zijn:

  • Schone bewezen blusstof
  • Zeer grote hoeveelheid blusmiddel beschikbaar
  • 3-dimensionale blussing met een eenvoudig distributienet (in tegenstelling tot sprinklers)
  • Bluskracht geprojecteerd voor het gehele volume (in tegenstelling tot sprinklers)
  • Alleen blussing wanneer dat nodig is (in tegenstelling permanente zuurstof reductie systemen)
  • Verlaging van het zuurstofpercentage tot vér onder 15% (in tegenstelling permanente zuurstof reductie systemen die daarom risicovol zijn)
  • Snelle blussing (1 tot 2 minuten afblaastijd)
  • Snelle en goedkope hervulling
  • Gecertificeerde blusinstallatie volgens internationale en Nederlandse normen
  • economische oplossing (bij geschikte toepassing)

Veiligheid

Omdat wij ons bewust zijn, dat er gevaren zijn bij het toepassen van een CO2 blussysteem, worden er veel voorzorgsmaatregelen genomen om de veiligheid van uw medewerkers en gasten te kunnen garanderen. Denk hierbij aan CO2 detectoren, waarschuwingssignalen en -borden, goede ontruimingstijd, een blokkeerinrichtingen opleiding van uw organisatie.

Goedkeuren

De tank, kleppen, nozzles, leiding verbindingen, ophangers en de ontwerpsoftware zijn voorzien van een FM certificaat. In Nederland wordt het geheel gecertificeerd volgens de CCV of CIBV-1233 regeling . ANSUL Solutions is een gecertificeerd blusgas ontwerp- en installatiebedrijf volgens deze regeling. Het systeem wordt conform specifieke normeringen gebouwt, te weten: NFPA 12, VdS 2093 of de ISO 6183. Meer informatie over deze normen vindt u hier.

Projectbegeleiding

ANSUL Solutions zorgt voor het gehele traject van advies, detail engineering, hydraulische berekeningen, levering, installatie, inbedrijfstelling en instructies. Tevens wordt geadviseerd aan alle betrokken partijen, worden ontruimingsprocedures voorzien en certificering geregeld.

Maatwerk

De beveiliging van belangrijke ruimtes en de toepassing van de verschillende blusstoffen zijn maatwerk waarbij Ansul u graag wil adviseren. Voor meer informatie over de mogelijkheden, een vrijblijvend advies voor uw situatie of een prijsaanvraag kunt u contact opnemen ons.

Nader advies?

Laat u adviseren door Hein Franke (06 - 42624931) of Jan de Bruin (06 - 53231163) en ervaar de kwaliteit en professionaliteit van ANSUL Solutions.