Inergas

Het Ansul Inergas blusgas systeem maakt gebruik van een mengsel van edelgassen.

Het detectiesysteem zorgt voor een activering van het systeem in een vroege fase, veel sneller dan bijvoorbeeld een sprinkler systeem dat pas gaat blussen wanneer een vlam ontstaat. Meer informatie over het detectiesysteem kunt u vinden bij detectie t.b.v. blussing.

Inerte blusgassen, IG-55 (Inergas) of IG-541 (Inergen) blussen door zuurstofverdringing, het zuurstof percentage wordt verlaagd tot ruim (soms ver) onder de 15%. In tegenstelling tot CO-2 blusgas is dit wel een veilige atmosfeer voor eventueel aanwezige gezonde personen.

Toepassing

Onze systemen zijn aanbevolen en geschikt voor alle voorkomende apparatuur in elektronica ruimtes. De Ansul ‘clean agent' gas blussystemen zijn vooral aanbevolen wanneer:

  • De waarde van de apparatuur of opgeslagen goederen hoog is
  • De normale bedrijfsvoering verstoord wordt na een brand in deze ruimte 
  • De ruimtes bemand zijn en/of regelmatig onbewaakt zijn 
  • Een brandhaard moeilijk kan worden bereikt met een handblusser 
  • Andere blusmiddelen teveel nevenschade zouden veroorzaken 
  • Wachten met brandbestrijding grote materiële of organisatorische gevolgen heeft

Specifieke voordelen t.o.v. andere blussystemen

Dit systeem biedt grote voordelen t.o.v. FM200 (en andere HFK's oftewel broeikasgassen), sprinkler (waterschade), aerosol (poeder nevenschade), permanente oxy-reductie (energieverbruik, veiligheid personeel, beschermingsniveau), rack-systemen (geen standtijd van het gas en zodoende geen garantie dat de brand wordt geblust) of CO2 (veiligheid personeel, thermische schok). Draagbare blustoestellen zijn niet geschikt voor dit type brandgevaar (sinds Halon niet meer is toegestaan), ook CO2 blussers niet (brandklasse B oftewel brandbare vloeistoffen). Ansul levert overigens vrijwel alle gangbare systemen en toestellen en kan u dus uitgebreid adviseren.

Goedkeuren

Alle installaties worden gerealiseerd volgens internationale normen zoals NEN, ISO, VdS of NFPA en zijn gecertificeerd volgens CIBV of FM. 

Installatie

Ansul zorgt voor het gehele traject van advies, detail engineering en hydraulische berekeningen, levering, installatie, inbedrijfstelling en instructies. De installaties worden uitgevoerd met automatische detectie, aansturing en doormelding. Regelmatig onderhoud in combinatie met de 24-uurs dienstverlening geeft het vertrouwen dat de installatie in goede staat blijft en een eventuele hervulling snel uitgevoerd, meer informatie over het onderhoud vind u bij Blussystemen onderhoud.

Maatwerk

De beveiliging van deze belangrijke ruimten en de toepassing van de verschillende blusstoffen zijn maatwerk waarbij Ansul u graag wil adviseren.

Nader advies?

Laat u adviseren door Hein Franke (06 - 42624931) of Jan de Bruin (06 - 53231163) en ervaar de kwaliteit en professionaliteit van ANSUL Solutions.